ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 11η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  11.12.2022 11 Κ + ΙΑ΄ Λουκᾶ (Δεῖπνος πλουσίου οἰκοδεσπότου), Προπατόρων (μνήμη τῶν κατὰ σάρκα προγόνων τοῦ Χριστοῦ), Δανιὴλ ὁσ. τοῦ στυλίτου, Λουκᾶ ὁσ. στυλίτου τοῦ νέου (980), Ἀειθαλᾶ Ἐπισκόπου & Ἀκεψεῆ διακόνου ἐκ Περσίας, Μείρακος Αἰγυπτίου μ. (βίος παρόμοιος … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 10η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    10.12.2022 10 Σ Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους & Εὐγράφου μ. (4ος αἰ.), Γεμέλλου πολυάθλου μ. κατὰ τὰ ἔτη τοῦ Βασιλέως Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτη (4ος αἰ.), Θωμᾶ Δεφουρκινοῦ Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς πλησίον Σαγκαρίου ποταμοῦ (9ος αἰ.), Θεοτέκνου … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 9η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    9.12.2022   9 Π +          Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρὸς Θετόκου, Ἄννης μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ Προφήτου (1160 π.Χ.), Στεφάνου ὁσ. τοῦ Νεολαμποῦς «τοῦ ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἀντίπα κειμένου» (912) Σωσιθέου μ., Ναρσῆ μ. τοῦ … Συνεχίζεται