Εορτολόγιο 26η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

     26.12.2022       26 Δ +         ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος & Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, (Ἐμμανουήλ, Μανούσου), Ἡ φυγὴ εἰς Αἴγυπτον, Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομ. & ὁμολογητοῦ (840), Εὐαρέστου ὁσ. μοναχοῦ, Κωνσταντίνου τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    25.12.2022     25 Κ           + Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, προσκύνησις τῶν Μάγων καὶ τῶν ποιμένων (Χρήστου, Χρίστου, Βηθλεέμ, Χρυσαυγῆς, Χριστοφίλης, Χριστιάνας). ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321  

Εορτολόγιο 24η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                                                                          24.12.2022     24 Σ           + Παραμονὴ Χριστουγέννων (νηστεία ἐκ πάντων), Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ. (262) (Τρισεύγενης) & πατρὸς αὐτῆς Φιλίππου μ., Πρωτᾶ & Ὑακίνθου ὑπηρετῶν Ἁγ. Εὐγενίας σὺν αὐτῇ μ. Νικολάου ὁσ. τοῦ στρατιώτου (9ος αἰ.), Ἀχαϊκοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 23η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

     23.12.2022     23  Π          Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μ. : Θεοδούλου –Σατορνίκου – Εὐπόρου – Γελασίου & Εὐνικιανοῦ – ἐκ Γορτυνίας Κρήτης Ζωτικοῦ ἐκ Κνωσσοῦ Ἀγαθόποδος ἐκ Λιμένος Πανόρμου Βασιλίδου ἐκ Κυδωνίας Εὐαρἐστου & Μοβίου ἢ … Συνεχίζεται