ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ: Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  Α.Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΣΩΝ, Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ- Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ  1. Ἡ νῆσος Σάσων, ἤ Σάσωνα, ἤ Σάζενο, ἤ Σάσενο, ἀλβανιστί: Sazan ἤ Sazanit, ἰταλικὰ Saseno δεσπόζει τοῦ Ἀδριατικοῦ κόλπου καὶ κεῖται πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ κόλπου τῆς Αὐλῶνος. Ἀποτελεῖ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 -ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΗΤΟΙ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΜΙΚΑΖΙ», ΕUROVISION, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ, ΑΦΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΥΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ! ! ! ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ «ΣΑΛΙΟ» ΔΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΑΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΦΥΓΑΝ (Ε.Ε.Ε.) ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ… ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΩΜΕ…

  Ἐκπέμπομε SOS, διὰ νὰ ἔλθῃ ΦΩΣ… Οἱ Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἔφυγαν καὶ φεύγουν κατὰ χιλιάδας. Πρέπει νὰ εὑρεθοῦν κίνητρα διὰ νὰ ἐπιστρέψουν. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγορασταὶ προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν δικαιούμεθα νὰ πληροφορούμεθα συνεχῶς ποῖον ποσοστὸν ἐργαζομένων εἰς ἑκάστην ἑταιρείαν ἔχει … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48- Μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ ἠμποροῦσε νὰ δοθῇ ἡ ἀπάντησις αὐτή

(Ἐξομολόγησις τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ) Τὸ 1952 ἐπῆγα διὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν πόλεμο, εἰς τὴν Ἀθήνα. Ἡ γερμανικὴ πρεσβεία, ὅταν ἄκουσε πὼς εἶχα πρόθεσι νὰ πάω εἰς τὴν Κρήτη, μοῦ συνέστησε, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἐνωρὶς ἀκόμα καὶ οἱ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ

  Τὸ ὄνομά του ἦτο Γιουσοὺφ Ἀμπτνοὺλ Ὀγκλί, ἦτο Τοῦρκος μουσουλμάνος ἀπὸ τὸ Μπιτλίς, κοντὰ εἰς τὸ Ἐρζερούμ. Ἐγεννήθη τὸ 1820. Μία σειρὰ ἀπὸ θαύματα καὶ ὄνειρα, ἀπὸ τὴν παιδικήν του ἡλικίαν, τὸν ἔκαναν νὰ ἐνδιαφερθῇ διὰ τὸ χριστιανισμόν, τὸν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (22.6.1827)

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΗΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΚΡΟΜΙΚΟ. 1. Ψευδοδιανοούμενοι, ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἰδιοτελέστατα ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, μᾶς «σερβίρουν» διάφορα δόγματα, πιστεύω καὶ πρότυπα, ὡς π.χ. τὴν διπλωματίαν τοῦ Γκρομίκο, ὁ ὁποῖος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 -ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΩΤΟΝ   ΔΕΥΤΕΡΟΝ Κατόπιν τῆς ἀναθέσεως τῆς μελέτης τοῦ θέματος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ διὰ τοῦ κατωτέρω ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 3817/1791/ 22.6.2011 ἐγγράφου καὶ τῆς προσωπικῆς ἐνημερώσεως … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ S. O. S. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζομεν καὶ τονίζομεν κατηγορηματικῶς, ὅτι τὸ περιοδικόν μας θὰ συνεχίσωμεν νὰ τὸ ἀποστέλλωμεν δωρεὰν εἰς ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται καὶ νὰ τὸ διαδίδουν καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους. Τὸ ἐπισυναπτόμενον ἔνθετον εἶναι μόνον πρὸς διευκόλυνσιν ὅσων δύνανται καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ … Συνεχίζεται