ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 – Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

H Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δίδει «πράσινον φῶς» εἰς τὸ Ὑπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, ὥστε τὸ Ἵδρυμά μας νὰ συμπεριλάβῃ εἰς τὴν τροποποίησιν τῶν σκοπῶν του καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.  

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

    Ὁ διάσημος Ἄγγλος Ἱστορικός – Καθηγητὴς Λέϊν Φὸξ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδηλώσεως «Ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ εἰς τὸν Μέγα Ἀλέξανδρον» ἐδήλωσεν: Αὐτὴ ἡ ἔκθεσις εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ ὅσες ἔχουν γίνει ποτὲ εἰς τὴν Ἀγγλία. Ἔχει ἕνα ἱστορικὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ»

Ἕλληνες, ὅλοι μαζὶ μποροῦμε νὰ παράγουμε Ἐθνικὴ Παιδεία. Ἀρκεῖ νὰ ἑνωθοῦμε…Ζητᾶμε τὴν βοήθειά σας Ἡ πολύτιμη συνεργάτις μας, Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ἡρωικὴ δασκάλα τοῦ Δερείου μὲ τὸν σύζυγόν της, κ. Ἰωάννη Φριτζαλά, Γεωπολιτικὸν καὶ Ἱστορικὸν ἐρευνητήν, λαμβάνοντες ἀφορμὴν ἀπὸ τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΑΣΤΟΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΑ

Περιέχουν καὶ το «σπέρμα» τῆς κακοδιοικήσεως Εὐτυχῶς βοήθησε ἡ Παναγιὰ καὶ ἔφερε βροχὴ ὕστερα ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καὶ τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Γιατί ἄραγε συμβαίνουν τόσες πυρκαϊές ; Στὴν Πεντέλη, τὴν Ἠλεία, τὴν Ἀρκαδία καὶ στὰ καμμένα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Η ΛΑΙΛΑΨ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΥΡΠΟΛΗΤΩΝ ΜΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΩΝ: ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΙΣ. ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ «ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΝ» ΚΑΙ «ΣΑΚΧΑΡΑ»

  1. Περὶ τῶν πυρκαϊῶν τῶν συγχρόνων πυρπολητῶν μιμουμένων τὸν Νέρωνα ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὰ τεύχη 6-σελ. 25-31, 20-σελ. 53-54, 28-σελ. 22, 32-σελ. 10-23, 33-σελ. 87, 37-σελ. 153 καὶ 48-σελ. 55-57 τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52-ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀντιστρατευόμενος τῆς θείας ἐντολῆς «αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι», πασχίζει παντοιοτρόπως νὰ μειώνεται ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς μὲ τελικὸν σχέδιον οἱ κάτοικοι εἰς τὸν πλανήτην νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τὰ 500.000.000, δηλαδὴ τὸ 1/15 ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι σήμερον… … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52-Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΜΑΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Ε.Ε.Σ.) (+23.4.2012)

Ἡ ἐκ Δράμας καταγομένη, σεβάσμια, φιλάνθρωπος ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ἐνεργὸν καὶ λίαν δραστήριον μέλος τῶν φορέων μας: ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ἀλλὰ καὶ δεκάδων ἄλλων φιλανθρωπικῶν Συλλόγων, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

  1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ φορεῖς μας δὲν ἔλαβαν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἢ βοήθειαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς, κ.λπ., ἐν τούτοις ἐμεῖς χάριν τῆς ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀναλώσεώς μας ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὰς πρώτας … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 -Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ὁμιλία τῆς δασκάλας τῶν πομακοχωρίων ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ἀνέκαθεν τὸ Ἔθνος μας τιμοῦσε τοὺς Ἁγίους! Αὐτοὺς ποὺ φώτιζαν τὴν πίστι μας καὶ ἀνδρείωναν τὴν ἐλπίδα … Αὐτοὺς ποὺ στέκονται ἀκίνητοι στὰ ἱερὰ τὰ τέμπλα, μὰ καὶ ὅσους ποτὲ δὲν ζωγραφίσθηκαν, γιατὶ ἦταν ἀμέτρητοι στοῦ χρόνου ὅλο τὸ διάβα! … Συνεχίζεται