Ευλογημένος ο Νέος Ενιαυτός 2023 και οι Άγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ευχές | 0

                                                                                        30.12.2022 Φίλτατοι καὶ Προσφιλεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί – μέλη τῶν φορέων μας τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων – τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 1η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

              1.1.2023   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ 2023 1 Κ    + ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας (378)   Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. (Κατέβασμα) Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι’ οὗ θεοπρεπῶς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 31η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    31.12.2022   31 Σ Ἀπόδοσις ἑορτῆς Χριστουγέννων, Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας (449) (Μελάνθης), Ζωτικοῦ «ὀρφανοτρόφου» τοῦ ρωμαίου, συνεργάτου Μεγ.Κων/νου εἰς Νοσοκομεῖα τῆς Κων/λεως, Γελασίου ὁσ. Παλαιστίνης, Γαΐου ὁσ., τῶν Ἁγ. 10 παρθένων μ. Νικομηδείας (4ος αἰ.), Ὀλυμπιοδώρας μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 30η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  30.12.2022 30 Π           Ἀνυσίας ὁσιομ. τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (298), Θεοδώρας ὁσ.τῆς ἀπὸ Καισαρίδος (8ος αἰ.), Φιλεταίρου μ. (351) καὶ τῶν ἁγ. 7 μ., Λέοντος ὁσ. Ἀρχιμανδρίτου, Γεδεῶνος τοῦ νέου ὁσ. τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (1818), Ἀνυσίου ἐπισκ. Θεσ/νίκης (407), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 29η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    29.12.2022   29 Π Τῶν Ἁγίων 14.000 ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων νηπίων, Θαδδαίου ὁμολογητοῦ ὁσ.μαρτυρήσαντος ἐπὶ Εἰκονομαχιῶν (9ος αἰ.), Μαρκέλλου ὁσ. (5ος αἰ.), Βενιαμίν ὁσ., Ἀθηνοδώρου ὁσ., Γεωργίου ὁσ.Νικομηδείας ποιητοῦ τῶν κανόνων,   Βασιλίσκου ὁσ. Σιβηρίας(1824), Μνήμη πάντων τῶν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 28η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  28.12.2022 28 Τ Τῶν Ἁγίων ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων (20.000) μ.καὶ τῶν μετ’αὐτῶν μ. Ἁγ. Συγκλητικῶν                 (Ἴνδη – Γοργονίου – Πέτρου – Ζήνωνος – Δωροθέου – Μαρδονίου – Γλυκερίου –Θεοφίλου & Μυγδονίου) (302), Δόμνης, Ἀγάπης Προεστώσης, Θεοφίλης παρθένου (4ος … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 27η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών    Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    27.12.2022   27  Τ   + Στεφάνου πρωτομ. & Ἀποστόλου (34), Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Γραπτοῦ (840) τοῦ μ. κατὰ τῆς Εἰκονομαχίας, Θεοδώρου Α΄ Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως (687), Λουκᾶ Τριγλινοῦ, Μαυρικίου & τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτεινοῦ & 70 μ. (4ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 26η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

     26.12.2022       26 Δ +         ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος & Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, (Ἐμμανουήλ, Μανούσου), Ἡ φυγὴ εἰς Αἴγυπτον, Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομ. & ὁμολογητοῦ (840), Εὐαρέστου ὁσ. μοναχοῦ, Κωνσταντίνου τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    25.12.2022     25 Κ           + Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, προσκύνησις τῶν Μάγων καὶ τῶν ποιμένων (Χρήστου, Χρίστου, Βηθλεέμ, Χρυσαυγῆς, Χριστοφίλης, Χριστιάνας). ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321  

Εορτολόγιο 24η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                                                                          24.12.2022     24 Σ           + Παραμονὴ Χριστουγέννων (νηστεία ἐκ πάντων), Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ. (262) (Τρισεύγενης) & πατρὸς αὐτῆς Φιλίππου μ., Πρωτᾶ & Ὑακίνθου ὑπηρετῶν Ἁγ. Εὐγενίας σὺν αὐτῇ μ. Νικολάου ὁσ. τοῦ στρατιώτου (9ος αἰ.), Ἀχαϊκοῦ … Συνεχίζεται