ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

(+ 28.8.2010) 1. Τὸ Σάββατον 27.8.2011 ἐτελέσθη τὸ ἐτήσιον μνημόσυνον τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Χρυσο­- σπη­λιωτίσσης) ὁδὸς Αἰόλου 60 ὑπὸ τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Ἀθανασίου Ἀττάρτ, τοῦ Ἱερομονάχου … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΕΜΠΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΛΗΞΙΝ ΤΡΟΦΙΜΑ

  Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς κατηντήσαμε ἄκρως ἀνεπιθύμητοι καὶ μᾶς ἀπεχθάνονται θανασίμως ὅλοι οἱ ἰθύνοντες, διότι τολμῶμεν νὰ λέγωμεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, καὶ μὲ τὴν ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας νὰ ἀποκαλοῦμεν τοὺς ἰθύνοντας-ἁρμοδίους καὶ ὑπευθύνους ὡς κοινωνικῶς ἀναλγήτους. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 11.12.2011 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Καὶ ἡ ἐφετινὴ ἐκδήλωσις μας εἶχε μεγάλην ἐπιτυχίαν. Μᾶς ἐτίμησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρος (ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας), ὁ τ. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάν. Γρίβας, ἐκπρόσωποι ξένων Πρεσβειῶν, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗN ΣΥΝΔΕΣΙN ΠΑΤΡΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

εἰς 4 ὥρας περίπου μέσῳ Ἀγρινίου – Καρδίτσας (Παραμεγδόβιος ὁδός) ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ 1. Ἐὰν ὑπῆρχε σύνεσις, ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησία, δικαιοσύνη, ἐντιμότης, εὐπρέπεια, εὐποιΐα καὶ προπαντὸς ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, τότε θὰ ἐνδιαφέροντο οἱ ἰθύνοντες νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 -ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΑΥΞΗΣΙΝ Α.Ε.Π.

(γράφει ὁ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ) Χρέος ὅλων νὰ ὑπάρξουν οἱ δέουσες προσπάθειες συνεργασιῶν, γιὰ νὰ κατακτήσῃ ἡ μητέρα Πατρίδα Ἑλλὰς ὑψηλὴ θέσι εἰς τὸν πίνακα τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας. Τρόποι ὑπάρχουν καὶ συχνὰ δὲν χρειάζονται γιὰ τοὺς περισσότερους οὔτε δαπάνες. Βεβαίως γνωρίζομε τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50- Η ΘΕΑΡΕΣΤΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

Διὰ τὰς 48 ἡμέρας, ποὺ ἀρχίζουν τὴν Καθαρὰν Δευτέραν καὶ λήγουν τὸ Μέγα Σάββατον, Νηστεία σημαίνει ὄχι μόνον ἀποχὴ ἀπὸ συγκεκριμένα εἴδη τροφῶν, ἀλλὰ καὶ ἀποχὴ ἀπὸ ἁμαρτίας. Χρειάζεται ἀκόμα νὰ ἀφιερώνωμεν περισσότερον χρόνον διὰ τὴν πρωινὴν καὶ βραδυνήν μας … Συνεχίζεται

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – Ὅταν ὁ ὕπνος δὲν εἶναι καλὸς ἰατρός.

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἡ ἀποφρακτικὴ ἄπνοια κατὰ τὸν ὕπνον (ΑΑΥ) χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίσεις μὲ μερικὴν ἢ πλήρη ἀπόφραξιν τῶν ἀνωτέρων ἀναπνευστικῶν ὁδῶν ὡς ἡ τραχεία καὶ οἱ ἐξ αὐτῆς μεγάλοι βρόγχοι. Κάθε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 -ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΣΚΕΨΙΣ – ΝΕΟΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ

Ὁμιλία τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη* Οἱ πηγὲς δομικῶν ἰδεῶν καὶ μάλιστα αὐτόχθονων εἰς τὴν χώρα εἶναι ἐλάχιστες, θέλω νὰ πῶ ἀνύπαρκτες. Εἰς τοὺς λόγους καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς ἠθικῆς καὶ διανοητικῆς πενίας ἔχω ἀναφερθῆ πολλὲς φορές. Ἐπικεντρώνονται εἰς τὸ πολιτικὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – Θερμὴ συμπαράστασις ἀπὸ τὴν Γαλλία! “Eἶμαι κι ἐγὼ Ἕλλην”

  Εἰς συνέχειαν ἐκτενοῦς ἄρθρου μας διὰ τοὺς ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ, εἰς τὸ 49ον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», σελ. 120 ἕως 156, ἀναφερόμεθα εἰς τὸ παρὸν τεῦχος εἰς ἕν φιλελληνικὸν κίνημα, τὸ ὁποῖον ἔχει δημιουργηθῆ προσφάτως, ἀπὸ τὴν γαλλικὴν πόλιν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – «Ο ΚΟΥΦΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ»!

Κάποτε ἔγινε ἀγὼνας βατράχων. Στόχος νὰ ἀνέβουν εἰς τὴν ὑψηλότερη κορυφὴ ἑνὸς πύργου. Πολλοὶ ἄνθρωποι συγκεντρώθησαν νὰ τοὺς ὑποστηρίξουν. Εἰς τὴν πραγματικότητα, ὁ κόσμος δὲν ἐπίστευε ὅτι ἦταν ἐφικτὸν νὰ ἀνέβουν οἱ βάτραχοι εἰς τὴν κορυφὴ τοῦ πύργου καὶ τὸ … Συνεχίζεται