Ευλογημένος ο Νέος Ενιαυτός 2023 και οι Άγιες Ημέρες του Δωδεκαημέρου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ευχές | 0

                                                                                        30.12.2022 Φίλτατοι καὶ Προσφιλεῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί – μέλη τῶν φορέων μας τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων – τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 1η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

              1.1.2023   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ 2023 1 Κ    + ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας (378)   Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. (Κατέβασμα) Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι’ οὗ θεοπρεπῶς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 31η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    31.12.2022   31 Σ Ἀπόδοσις ἑορτῆς Χριστουγέννων, Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας (449) (Μελάνθης), Ζωτικοῦ «ὀρφανοτρόφου» τοῦ ρωμαίου, συνεργάτου Μεγ.Κων/νου εἰς Νοσοκομεῖα τῆς Κων/λεως, Γελασίου ὁσ. Παλαιστίνης, Γαΐου ὁσ., τῶν Ἁγ. 10 παρθένων μ. Νικομηδείας (4ος αἰ.), Ὀλυμπιοδώρας μ. … Συνεχίζεται