ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 72- Το « Τάμα του Έθνους » είναι υπεράνω των κομμάτων

Posted on

Κύριοι, Ευρισκόμενοι σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότης κατακτά έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπείται ασταμά-τητα καθετί το ευγενές, το ωραίο και ηθικό με ειρωνείες και χλευασμό, ακόμη και με τη βία, για να συμπορευθούν όσοι νέοι απέμειναν χριστιανοί με το ρεύμα του […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Posted on

  Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας κάνουν μεγίστην καὶ τρισαθλίαν κατάχρησιν τῆς ἰωβείου ὑπομονῆς μας καὶ προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, ἐφαρμόζοντες τὴν ἀχαρακτήριστον μέθοδον τῆς λεγομένης καταπονήσεως, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἄπειραι χιλιάδες φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας μᾶς βομβαρδίζουν καθημερινῶς, διατὶ δὲν πραγματοποιοῦμεν τὸ Τάμα, μήπως καὶ ἐμεῖς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΦΩΣ Ταξίδι στὴν Ἱστορία στὸν Πολιτισμὸ καὶ στὸ Ὀλυμπιακὸ πνεῦμα

Posted on

Ἐπειδὴ ἡ κυρία Γεωργία Χατζήβεη, Διευθύντρια τῶν Σχολῶν Χατζήβεη, εἶναι εὐλαβεστάτη καὶ ταπεινοτάτη κοινωνικὴ ἐργάτρια, τὴν ὁποίαν ἔχομεν τιμήσει καὶ βραβεύσει ὡς Πρέσβειραν Καλῆς Θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐπιλέγομεν σταχυολογήματα ἐκ τοῦ σπουδαίου πονήματός της καὶ τὰ ἀναδημοσιεύομεν. Εἶναι ἡ ψυχὴ τῶν Σχολῶν Χατζήβεη, αἱ ὁποῖαι ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας πασχίζουν διὰ τὴν ὀρθὴ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

Posted on

Κατωτέρω δημοσιεύομεν εὐχαρίστως τὰ μηνύματα τοῦ εἰς πάντα διαπρέποντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, κ. Ἀμφιλοχίου. Καὶ ἄς εὐχώμεθα καὶ προσευχώμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδεικνύῃ πάντοτε πολλοὺς τοιούτους ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσόν, ἀλλὰ Χριστὸν και δὲν ζοῦν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Posted on

Παρὰ τὰς τεραστίας δυσκολίας, τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν, καὶ τὴν τεραστίαν οἰκονομίαν, τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν νὰ κάνωμεν, διὰ νὰ ἀνταπεξέλθωμεν εἰς τὸ μεγαλεπήβολον ὅραμα διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ὅταν θὲ ἔρθῃ ἡ εὐλογημένη ὥρα), ἐν τούτοις παρευρέθημεν, μὲ τὰς περιωρισμένας, πτωχὰς δυνάμεις μας, πλησίον τῶν δεινοπαθούντων συναθρώπων μας, πτωχῶν, ἀνημπόρων, πυροπαθῶν, πλημμυροπαθῶν.            […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Η ΕΛΛΑΔΑ EIΣ ΚΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ» ΤΩΝ ΜΜΕ

Posted on

15.11.2017 Ἐκφράζομεν τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθυτάτην θλίψιν μας διὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργήν μας διὰ τοὺς ἀνεγκεφάλους, ἀνευθυνοϋπευθύνους κυβερνῶντας, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. 1. To περιοδικόν μας « Φωτεινὴ Γραμμή » καὶ οἱ φορεῖς μας: «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», Σωματεῖον « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Posted on

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὸ ἔτος 2016 Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ 21.6.2017 Διὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐσᾶς εἶναι πασίγνωστα αὐτά ποὺ θὰ σᾶς εἰπῶ. Ἐπειδή, ὅμως, εἶναι καὶ ἀρκετοὶ οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας, εἶμαι, δυστυχῶς, ὑποχρεωμένος νὰ κάμνω μίαν σφαιρικὴ ἀνασκόπησι, διὰ νὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- Ἄνω των 80 μὲ ὑπέρταση

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὄμ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Πάντα τα ἔθνη καὶ ὅλες οἱ φυλές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἔχουν σημαντικὰ προβλήματα πιέσεως μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 60. Αὐξάνονται τὰ καρδιαγγειακὰ ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἐπειδὴ ἡ συστολική – μεγάλη πίεση ὑψοῦται σὲ ἐπίπεδα πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ εἶναι 14 […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Posted on

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΪΚΟΣ ( Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 11.10.2017 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΤΣΙΟ Ένας σπουδαίος άνθρωπος και επιστήμονας, ο κ. Γεώργιος Δάικος ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύθηκε επίτιμος καθηγητής τῆς Σχολής Επιστημών Υγείας τον Ιούνιο του 2017 […]