Εορτολόγιο 29η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 29.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

29  Κ   + ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας)               Ἀνακομιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου (107),   Δημητρίου Χιοπολίτου Νεομ. ἐν Κων/λει (1802),   Σιλουανοῦ Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Ἐμέσης, Λουκᾶ Διακόνου καὶ Μωκίου Ἀναγνώστου ἐξ Ἐμέσης Συρίας (3ος αἰ.),   Βαρσιμαίου (Βαρσάμη) Ἐπισκόπου Ἐδέσσης … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 28η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 28.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

28  Σ   + Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου ὁσ. (373),   Παλλαδίου ὁσ.,   Χάριτος μ. (Χαρᾶς),   Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἀσκητοῦ,   Ἁγ.Μαρτύρων μητρὸς καὶ θυγατρὸς αὐτῆς,   Γεωργίου ἐξ Οὐγγαρίας μ. (1015),   Ἐφραὶμ ὁσ. ἐκ Ρωσίας (1053),   Ἐφραὶμ … Συνεχίζεται

Τάμα του Έθνους. Εποικοδομητική Συνάντησις με την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμον τον Β΄

  27.1.2023     Τὴν 26.1.2023 πραγματοποιήθηκε συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄μὲ Μέλη τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸν Πρόεδρο Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλον, τὴν Γενικὴ Γραμματέα κ. Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, τὸν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 27η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 27.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

27 Π + Ἀνακ. λειψ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου (438), Μαρκιανῆς βασιλίσσης συζ. Ἰουστίνου Α΄ (6ος αἰ.), Κλαυδίνου ὁσ., Δημητριανοῦ ἐκ Ταμασοῦ Κύπρου τοῦ Θαυματουργοῦ, Τίτου στρατιώτου, Πέτρου ὁσ. Αἰγυπτίου, Δημητρίου οἰνοπώλου νεομ. ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784), Πέτρου Ζβέρεφ μ. (1929), Ἄσκιοτ Βασιλέως … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 26η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 26.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

26 Π Ξενοφῶντος ὁσ. τῆς συμβίας Μαρίας & τῶν τέκνων των Ἀρκαδίου & Ἰωάννου (6ος αἰ.), Συμεὼν ὁσ. τοῦ “παλαιοῦ”, Ἀμμωνᾶ ὁσ. (403),   Ἀνανίου Πρεσβυτέρου, Πέτρου δεσμοφύλακος & τῶν 7 στρατιωτῶν μαρτύρων (3ος αἰ.),   Τῶν ἐν Φρυγίᾳ Ἁγ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 25.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

25 Τ +     Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (390), Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶ Ἰωαννίνων (1720), Πουπλίου ὁσ. ἐν Εὐφράτῃ, Θεοδότου ὁσ.ἡγ. Ἱ. Μονῆς Πουπλίου, Καστίνου ἐπ. Βυζαντίου (3ος αἰ.), Δημητρίου σκευοφύλακος (8ος αἰ.), Μαρῆ ψάλτου ὁσ., Ἀπολλῶ ὁσ. Αἰγυπτ. (4ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 24η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 24.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

24 Τ + Ξένης ὁσ. Ρωμαίας & τῶν δύο ὁσ. Θεραπενίδων της (5ος αἰ.), Βαβύλα ἱερομ. & τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Τιμοθέου & Ἀγαπίου, Νεοφύτου ὁσ.“ἐγκλείστου” τοῦ ἐν Κύπρῳ ἀσκητεύσαντος, Φίλωνος ὁσ. ἐπ. Καρπασίας Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, Ξένης Ρωσ. τῆς διὰ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 23η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Αναφορά εις Μνήμην Αειμνήστου Πατρός Διονυσίου Καλαργύρου * 23.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

23 Δ  Κλήμεντος ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀγκύρας (312) (Κλημεντίνης), καὶ  Ἀγαθαγγέλου μ. μαθητοῦ αὐτοῦ (312), Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ (16ος αἰ.) *, Μαϋσιμᾶ ὁσ. τοῦ Σύρου, Σαλαμανῆ ἡσυχαστοῦ, Ἁγ. 2 μ. ἐν Παρίῳ Ἑλλησπόντου, Ἀχολίου ἐπ. Θεσ/νίκης (384), Γενναδίου Λιθουανοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 22α  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών         22.1.2023

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 22α  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                      22.1.2023 22 Κ + ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) Τιμοθέου Ἀποστόλου, μαθητοῦ καὶ στενοῦ συνεργάτου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (96),   Ἀναστασίου ὁσιομ. τοῦ Πέρσου (628), (7ος αἰ.), υἱοῦ μάγου. Ὅταν τὸ 614 μ.Χ. … Συνεχίζεται