ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  1. Ὅπως ἀνεφέρθημεν ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», τεῦχος 50 σελ. 81-83, Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τεῦχος 52, σελίδες 169/170, οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως. Διακατέχονται ἀπὸ τοιαύτην κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, ὥστε ἀκόμη καὶ νὰ τοὺς ἀποδοκιμάσῃ κάποιος, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΠΑΪΡΗΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (2.5.1917-6.4.2013)

Ἀπερχομένων τῶν ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων καὶ τῶν ἐνσυνειδήτων καὶ ἐμπράκτων Χριστιανῶν γινόμεθα καθημερινῶς πτωχότεροι. Τὰ ὁράματα, διὰ τὴν πραγματοποίησιν, τῶν ὁποίων ἀγωνίζονται ἀδιαλείπτως τὰ συμβούλια, τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῶν φορέων μας μὲ ζῆλον καὶ ἀφοσίωσιν, ἔχουν τὴν ἀπαρχήν των … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Γένους θηλυκοῦ

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)   Τὸ 1930, σὲ σᾶς τὶς γυναῖκες ὁ μέσος ὅρος ζωῆς ἦταν περὶ τὰ 50 ἔτη. Ἐμεῖς οἱ ἄνδρες οἱ ἰσχυροὶ μετὰ βίας φθάναμε τὰ 45. Τώρα ἐσείς πλησιάζετε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ» (8-10/3/2013) τοῦ Ἀντωνίου Ν. Κουνάδη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κάτω τὰ ἐγκληματικὰ χέρια διαφθορᾶς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ὑπὸ τῶν «γενιτσάρων» τοῦ πνεύματος καὶ τῶν πειθηνίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», ὡς π.χ. τεύχη: 53-σελ. 66, 48-σελ. 16, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453)

«ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΕΣΧΕΝ ΜΑΘΗΣΙΝ», Ἱστορικὸς Ἡρόδοτος, δηλαδή: «εἶναι εὐτυχεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν γνωρίζουν τὴν ἱστορίαν των». Ὅμως ἡ ἀντικειμενικὴ γνῶσις τῆς ἱστορίας δημιουργεῖ ἰδεολόγους πατριώτας, ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς Χριστιανούς, ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους, χρηστοὺς καὶ στοργικοὺς οἰκογενειάρχας καὶ ἐν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Ἐκκλησιὲς καὶ ρημοκκλήσια τῆς Ἀθήνας

Φώτης Κόντογλου Ἡ Ἀθήνα καὶ πρὶν Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστὸν εἴτανε θρησκευτικὴ πολιτεία. Τὸν καιρὸ ποὺ ἦρθε ὁ Παῦλος ἐδῶ πέρα ἀπὸ τὴ Βέροια, εἶδε πὼς ἡ πολιτεία εἴτανε γεμάτη εἴδωλα, «κατείδωλος», καὶ στὸ κήρυγμα ποὺ ἔκανε στὸν Ἄρειο Πάγο, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (18.5.2013)

1. Ἐὰν δὲν εἶναι συμπαιγνία ἡ συμπεριφορὰ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν κομμάτων τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ στρατηγικὴ τῶν ἐντολέων των καὶ μὲ τὸ «κόλπο» ὅτι δῆθεν διαφωνοῦν, διὰ νὰ ἀφιονίζουν τὸν λαὸν καὶ μετὰ ὦ τοῦ θαύματος νὰ πετύχουν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55 -ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαί μας πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἰθυνόντων, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, συνεχίζονται ἕως ὅτου νὰ ἐμπεδώσωμεν οἱ πάντες, ἰδίως οἱ ὡς ἄνω ἰθύνοντες, τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀνευρέσεως τοῦ χώρου. 1. Εἶναι ἡ κατ᾿ἐξοχὴν ἀνηθικότης καὶ βδέλυγμα ἐρημώσεως νὰ διατείθεται ὁ ἱδρώτας … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ

    Ἡμερομηνία: 8 Ἀπριλίου 2013 Ἀπό: π. Αντώνιον Χρήστου axrhstou1@gmail.com Πρός: fot_gram@otenet.gr «…» Ἀκόμα στὴν ὕπαρξίν μου καὶ στὴν μνήμη μου ὑπάρχει ἡ ἐπιτυχημένη Ἐκδήλωσις στὶς 31 Μαρτίου 2013 στὸ γήπεδο Σπόρτινγκ. Συγχαρητήρια πάντα τέτοια! «…» Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά! … Συνεχίζεται