ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-«ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

17.5.2018 1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν 20η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥραν 18:30 εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικό. 2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

1.Ὅπως γνωρίζουν οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀπὸ προηγούμενα δημοσιεύματά μας (ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τεῦχος 72, σελίδες 16 – 29), τὸ Σωματεῖον μας ἀπευθύνθη εἰς τὴν Περιφέρειαν Ἀττικῆς, διὰ τὴν ἀξιοποίησιν ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματός μας τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως διὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΠΡΩΤΟΝ Ἄς ἀκούσωμεν τὸν ἰατρὸν καρδιολόγον, σεβαστὸν κ. Λυκοῦργον Νάνην μὲ τὰ σημαντικότατα καὶ σπουδαιότατα, ἀντικειμενικὰ καὶ ἀφυπνιστικὰ ἄρθρα του, τὰ ὁποῖα ἀπηχοῦν τὴν γνώμην τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ τῶν ἑλληνοψύχων. Ἐπιλέγομεν ἕν ἀναφορικῶς μὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΆΜΜΗ 74-ΑΙΤΙΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

1.Διατὶ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτόν Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν αὐτὰ «τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια» καὶ νὰ διεξάγωνται τὰ πάντα μετ’ ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἄκρας ἀνιδιοτελείας; ; ; . . . 2.Ἀκόμη καὶ ἄν ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΑΡΡΟΣ, ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΝ *

12.1.2018 ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1.Θὰ ἦτο μεγίστη ἁμαρτία καὶ ἐντροπὴ διὰ ἐμᾶς, ἐὰν δὲν ἐξεφράζαμεν ἐκ μέσης καρδίας τὰς εὐχαριστίας μας πρὸς τοὺς φίλους καί, ἰδιαιτέρως, πρὸς τοὺς ἀγνώστους, διὰ τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2018 – 2019

  Ὡς γνωρίζουν οἱ πολυάριθμοι φίλοι μας, καθιερώσαμεν τὴν ἔκδοσιν καὶ κυκλοφορίαν Ἑορτολογίου (ὄχι ἡμερολογίου), ἀρχομένου μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδὴ συμφώνως πρὸς τὸ Θρησκευτικὸν Ἡμερολόγιον, τὸ ὁποῖον ἀρχίζει τὴν 1ην Σεπτεμβρίου. Πολὺν κόπον κατεβάλομεν διὰ τὴν κυκλοφορίαν ἑνὸς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Ἀγαπητοὶ φίλοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Ἀπευθύνομεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν, μετὰ εἰλικρινοῦς χριστιανικῆς ἀγάπης, πρὸς ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας: «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», «Oἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 75-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

    Αἱ πτωχόταται κατωτέρω ἰδέαι ὑπαγορεύθησαν ἐντὸς ἡμισείας ὥρας ἀπὸ ἄτομον τοῦ ὁποίου οἱ πονοκέφαλοι ἀπὸ τὰ προβλήματα κ.λπ. ὑπερκαλύπτουν πόνους παθήσεων. Τὰ μωσαϊκά, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιλέγωνται ἐκ διαφόρων ἀποχρώσεων λίθων ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ Ὀρθόδοξα … Συνεχίζεται