ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

  Πρὸς ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 12.3.2011 Εὐχόμενος ὁλόψυχα τὴν εὐχὴ τοῦ Κυρίου νὰ ἔχετε ἐσεῖς καὶ οἱ οἰκογένειές σας ὑγεία καὶ εὐημερία. Ἔλαβα απὸ σᾶς τὴν ἀποστολὴ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, μὲ τὸ ὑψηλὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενό της, ποὺ γιὰ μᾶς εἶναι μιὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – «ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»

1. Αὐτὸ ἀνεφώνη ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής, παρατηρὼν τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιχριστιανικήν-ἀντικοινωνικὴν συμπεριφορὰν ἰθυνόντων τῆς τότε ἐποχῆς. Δυστυχῶς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται … 2. Ἕκαστος διερωτᾶται σήμερον, τί πρέπει νὰ εἰπῇ διὰ τὴν σημερινὴν κατάστασιν = ἀκαταστασίαν καὶ πρὸς ποίους νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΛΙΑΝ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

  Η ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-«ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ» 1. Ἄς κάνωμε τὰς κατωτέρω σκέψεις ἀνεξαρτήτως ποίους ἀριθμοὺς θὰ ἀνακοινώσῃ καὶ διὰ τὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ἡ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία, ἡ ὁποία συνήθως δὲν ἐργάζεται ἀντικειμενικῶς, ἀλλὰ «μαγειρεύει» τὰ διάφορα στοιχεῖα, ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν οἱ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΧΡΗΣΙΜΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ (Πότε πρέπει νὰ τὸ πίνωμε) Ὅταν πίνωμε τὸ νερὸ εἰς τὴν σωστὴν ὥραν, μεγιστοποιεῖται ἡ ἀποτελεσματικότης του εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα: -2 ποτήρια νερὸ ἀμέσως μετὰ τὸ πρωινὸ ξύπνημα, βοηθᾶ εἰς τὴν ἐνεργοποίησιν ἐσωτερικῶν ὀργάνων. -1 ποτήρι νερὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – Φλαβονοειδῆ καὶ σοκολάτα

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Σὲ πρόσφατη γερμανικὴ μελέτη ἐπὶ 19.357 προσώπων μέσης ἡλικίας διεπιστώθη ὅτι ἡ κατανάλωσις σοκολάτας χωρὶς γάλα, δηλαδὴ πλούσια σὲ φλαβονοειδῆ, συνδυάζεται μὲ ἐλάττωσιν τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων σὲ ποσοστὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

1. Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 ὁ μέγας αὐτὸς ἥρως καὶ πατριώτης Κων/νος Κουκίδης, Εὔζων, φρουρὸς τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, συνεταράχθη πάρα πολὺ μὲ τὴν εἴσοδον τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν εἰς τὴν Ἀθῆνα τὴν 8ην τὸ πρωὶ τῆς ἰδίας ἡμέρας. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  1. Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ σπουδαιοτάτου ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμενικοῦ τετρατόμου πονήματος τοῦ σοβαροῦ, εὐσυνειδήτου ἱστορικοῦ-βαλκανιολόγου κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου. Περὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ καὶ ἁγνοῦ αὐτοῦ ἐπιστήμονος ἔχομεν ἀναφέρει εἰς τὰ τεύχη μας 41- σελ. 149 καὶ 37- σελ. 112, καθὼς καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (νεώτερα)

ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ (Λουκᾶ ιη΄, 27).   Τὰ πρόσφατα γεγονότα δεικνύουν, ὅτι τὸ λυκαυγὲς τοῦ καθαρμοῦ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς πνευματικῆς πτωχείας πρὸς τὴν ψυχικὴν μεταρσίωσιν καὶ τὴν οἰκονομικὴν τόνωσιν. 1. Αἱ σκοτειναὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

γράφει ὁ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Καταλαβαίνομε πλήρως τὶς ἀγωνίες καὶ τὰ ἐρωτήματα τῶν ἀναγνωστῶν μας, στὰ ἐρωτήματα, ποὺ μποροῦν νὰ συμπυκνωθοῦν ἕνεκα «Μνημονίου» στὸ ἐρώτημα : «ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ;». Βεβαίως ὑπῆρχαν καὶ ἄν δὲν εἶχε ἀποπροσανατολισθῆ ὁ Λαός, ἄν ὑπῆρχε δημοσιότητα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 -29 Μαΐου 1453 Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ… 29 Μαΐου, τέλος τοῦ 20οῦ – ἀρχαὶ τοῦ 21ου αἰῶνος Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ….

  Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται: 1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» (π.χ. τεύχη 35 σελὶς 22 & 41 σελὶς 80), οἱ «φίλοι» μας Χριστιανοί-ἀχρίστιανοι τῆς δύσεως, οὐσιαστικῶς μᾶς μισοῦν τόσον πολύ, ὥστε κατὰ τὰς … Συνεχίζεται