ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ   Οἱ ἀντίθετοι τοῦ Τάματος ἄρχισαν νὰ ἀντιλαμβάνωνται τὴν ἀλήθειαν. Εὐχόμεθα ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι νὰ μιμηθοῦν τοὺς κατωτέρω. Απάντηση στο RodopiNews.gr απέστειλαν οι “Φίλοι του Τάματος του Εθνους” σχετικά με πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύσαμε και με το … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΜΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ *

28.6.2017 Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη – Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Ὁ Ἄνθρωπος καὶ Ἐπιστήμων, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λίαν προσφιλής, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Δαΐκος ἐπὶ τέλους ἔλαβεν τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας, τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71-ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΔΙΑΚΟΝ

(Λαμία 26.4.2017) Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών, ὁ γνωστὸς εἰς πολλὰς χιλιάδας μέλη, φίλους, συνεργάτας καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὁ πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος συνέπραξεν εἰς τὴν ὠδὴν πρὸς τὸν Ἀθανάσιον … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΣΥΡΙΑ * ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ! ΕΙΘΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΔΙΑΦΟΡAI ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΩΝ 1. Ὡς γνωστόν, ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν καὶ ἐξαπλώνονται διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἀναλόγως τὶ ἐπίστευαν οἱ διάφοροι βασιλεῖς, αὐτοκράτορες ἢ καὶ πολιτικοὶ τῆς κλίκας των, ποὺ καθυπόταζαν τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!

  Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Πρὸς τὸ Πανελλήνιον, Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων. Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΠΙΚΡΟΤΑΤAI ΑΛΗΘΕΙAI

  Τὸ κατωτέρω κείμενον, τὸ ἀπέστειλεν ὁ συντάσσων τό παρόν, τὴν 28ην Ἀπριλίου 2017, εἰς ὅλα τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν : «…… 1.Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν μὲ πιστεύετε, ὅταν σᾶς ἀναπτύσσω διεξοδικώτατα ὅτι οἱ ἑλληνικὲς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71 – ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΡΙΣΙΣ

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1193———21-5-2017–15517 15.5.2017 ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ Ἄλλοτε μὲν προσφέρουν εἰς τόν ἄνθρωπον ἀφθονώτατον ἄρτον διὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν καὶ νὰ τὸν ἐκμαυλίσουν καὶ νὰ τὸν μετατρέψουν εἰς ἠθικὸν ῥάκος διὰ τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- Πτώσεις τοῦ πρεσβύτη

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Εἶμαι μεγάλος, πάτησα τὰ 80, ἀλλὰ γιατρέ μου προχθὲς ἔπεσα κάτω καὶ χτύπησα τὸ γόνατο, τὰ χέρια, δὲν κατάλαβα… δὲν κατάλαβα πῶς ἔπεσα… καὶ μάλιστα εἶμαι ἄνθρωπος ποὺ βλέπω καλὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 71- Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

6.8.2015 Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρ- τίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτε- λευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ … Συνεχίζεται