ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-Ζέστη: ἀτονία καὶ λιποθυμία

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἡ συνεχὴς καλὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος εἶναι ἀπαραίτητη σὲ κάθε λεπτὸ τῆς ζωῆς σου, σὲ ἐργασία, φαγητό, ψυχαγωγία, ὕπνο, σὲ θέσι ὄρθια, καθιστή, κατακεκλιμένη. Ἡ διαφορὰ τοῦ Σαββάτου … Συνεχίζεται