ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΜΦΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΣ ΙΔΕΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ Ὁ Ἰησοὺς Χριστός μας δὲν λησμονεῖ τὶς ὑποσχέσεις, ποὺ τοῦ ἔχουμε δώσει. Μία τέτοια ὑπόσχεση καὶ μάλιστα ἱερώτατη, ἀποτελεῖ αὐτὴ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας γιὰ τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Παρὰ τὰς τεραστίας οἰκονομικὰς δυσκολίας καὶ τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, δὲν παύομεν νὰ ἀσχολούμεθα καὶ μὲ τὴν ἀγορὰν ἀγαθῶν (ἐξ ἰδίων πόρων – διότι σχεδὸν δὲν ὑπάρχουν πλέον δι’ἡμᾶς χορηγοὶ καὶ δωρηταί) καὶ τὴν διανομὴν εἰς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ὁ κ. Δημήτριος Περδίκης, πιστὸς φίλος καὶ ἀγωνιστής, ἰδίως διὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸν ζήτημα, μᾶς στέλνει συχνὰ σπουδαιότατα ἄρθρα του. Δυστυχῶς, λόγῳ μακροχρονίων εἰλημμένων ὑποχρεώσεων, δὲν κατωρθώσαμε ποτὲ νὰ δημοσιεύσωμεν κάτι ἰδικόν του!!!… Καὶ τώρα ὁ χῶρος εἶναι λίαν περιωρισμένος, πλὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-«ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ», ΜΕΘΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 27.9.2016 * 1. Αὐτὸ τὸ δημόσιον – λίαν περιζήτητον καὶ μὲ ἰσχυρότατον μαγνητικὸν πεδίον δημόσιον ἀγαθὸν εἶναι τὸ μέγιστον σύγχρονον μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον δύνανται νὰ διαπλάθωνται ἀκέραιοι χαρακτῆρες μὲ ἦθος, εὐσυνειδησίαν, φιλότιμον, εὐπρέπειαν καὶ εὐποιΐαν, ἐὰν εἶναι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑΝ

Κάθε τόσον καὶ λιγάκι ἢ συχνὰ χάνομεν παλαιοὺς φίλους, ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς καὶ συναγωνιστάς. Πέραν τοῦ ἀειμνήστου Κωστῆ Στεφανοπούλου, ὅπου ἀνεφέρθημεν ἐκτενῶς, μᾶς ἐγκατέλειψαν καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι, διὰ τοὺς ὁποίους δυστυχῶς δὲν εἴχαμε χρόνον καὶ δυνατότητα, διὰ νὰ ἀναφερθῶμεν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

τὴν 20ην Νοεμβρίου 2016 * 1.Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωστὴς Στεφανόπουλος μᾶς εἶχε κάνει τὴν τιμὴν καὶ προσῆλθεν εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων!!!… 4. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μᾶς ἀπέστελνε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Τὰ δημητριακά, τὰ ὄσπρια, τὰ ἑσπεριδοειδῆ, τὰ ζυμαρικά, τὸ γάλα καὶ τὰ γαλακτοκομικά, τὰ ψάρια καὶ τὰ ὀστρακοειδῆ, τὰ λάχανα-χόρτα, τὸ ἐλαιόλαδο καὶ βούτυρο καὶ ἐστιν ὅτε κρέας εἶναι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ! ΜΟΛΙΣ 12 ΕΤΩΝ!

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 Ο 12χρονος Μιχάλης στο Άγιον Όρος Ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ο Μιχάλης (Πέρλεα) είναι 12 ετών. Γεννήθηκε στην Κρήτη και έζησε στην … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 69-ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21.11.2016

  http://makkavaios.blogspot.gr/2016/11/blog-post_73.html   Ἐγεννήθη τὴν 5ην Νοεμβρίου 1920, εἰς τὸ Λιβίσι τῆς Μάκρης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφὴν ἔζησεν εἰς Φαράκλα τῆς Εὐβοίας. Ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν ἑπτὰ ἐτῶν εἶχεν μάθει ἀπὸ στήθους τὴν Θείαν Λειτουργίαν χωρὶς … Συνεχίζεται