ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ, ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ποὺ οἱ ἰθύνοντες ὅλα τὰ διαπραγματεύονται καὶ τὰ ἀποδέχονται ὅπως … Συνεχίζεται

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ  4.2.2018  ΩΡΑ 14.00  ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ τῶν μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας : α) «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», β) «Ἵδρυμα Προασπίσεως … Συνεχίζεται

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 21.1.18 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 22.1.2018 1. Παρά τούς βρώμικους σχεδιασμούς πού εἶχαν κάνει οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς καί Πνευματικῆς ἡγεσίας, καί εἰς αὐτόν τόν τρισάθλιο βρώμικο σχεδιασμό … Συνεχίζεται

Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΩΝ

19.1.2018 1. Ὁ Μακαριώτατος ἐπενέβη δυστυχῶς καὶ διὰ τὴν Μακεδονίαν ἡμῶν «καὶ μὲ τὰ λόγια θέλει νὰ τὸ παίξη καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τομέα ὡς μέγιστος πατριώτης.» Ἐν τούτοις πειθήνιον ὄργανον καὶ αὐτὸς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὄχι μόνον δὲν … Συνεχίζεται

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ

ΘΑΡΡΟΣ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ                                                                       12.1.2018 Εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ ἔτη πολλὰ καὶ μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας : «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», «Διορθόδοξος Σύνδεσμος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Χριστὸς γεννᾶται… Σήμερον τὰ φῶτα

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὁμ. Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος…», «φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμω…». Καὶ ἔτσι χωρίστηκε ἡ Ἱστορία στὰ δύο, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν. Ἐμφανίζεται ἕνα … Συνεχίζεται

ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ                                                           5.1.2018 Οἱ πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκ ἔστιν ὁ ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ρωμ. 3, 12) . ΜΕΡΙΚΑ   ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΜΑΣ 1.Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες φυλές, γένη, ἔθνη ἔχουν … Συνεχίζεται