Εορτολόγιο 18η Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 18.12.2022

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

18  Κ   + ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Μνήμη πάντων τῶν ἀνὰ               τοὺς αἰῶνας εὐαρεστησάντων τὸν Θεὸν ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ ἕως                  τὸν Ἰωσὴφ τὸν Μνήστορα               (Ἀδάμ – Εὔας – Ἄβελ – Νῶε – Σήμ – Ἐνώχ – … Συνεχίζεται