ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: « ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ »

τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014 ΩΡΑ 18.30 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ * Δι᾿ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καλοῦμεν, καὶ δι᾿ ὑμᾶς, ποὺ θὰ προσέλθετε, ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ εἶναι πολλαπλασία, μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον καὶ ἀνεκτίμητον συμπνευματισμόν, … Συνεχίζεται