ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΛΑΚΩΝΙΚΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ

Πρός: Ἅπαντας τοὺς ἁρμοδίους Ὁ χρόνος δυστυχῶς παρέρχεται ἀστραπιαίως. Ἡ 25.3.2021 πλησιάζει. Διακηρύττομεν πρὸς τοὺς πάντας ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦμεν καμμίαν ἐμπλοκὴν ἢ καθυστέρησιν διὰ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἢ ἄλλον φορέα τῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. … Συνεχίζεται

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 31 Δεκεμβρίου 2018

1.Στὸν χρόνο ποὺ φεύγει, κυριάρχησε στὶς εἰδήσεις καὶ τριγύριζε στοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωση τῶν συνόρων μας  κυρίως τὸ Μακεδονικό, τὸ ὁποῖο τὸ ἔχουν τελεσίδικα προδώσει οἱ ἐξωμότες οὐσιαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2017, ὅπως ὁ κ. Κοντζιὰς … Συνεχίζεται

ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 21.12.2018

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Σφόδρα ταλανίζεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Πατρίδα μας τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὅλοι προβληματίζονται, ποία θὰ ἦτο ἡ ὀρθὴ λύσις. Τὴν ὀρθὴν λύσιν ἔδιδε πρὸ τριάντα ἐτῶν (30) ἐτῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

  Μεγάλαι καὶ ἐφέτος αἱ δυσκολίαι καὶ ἀντιξοότητες. Ἐν τούτοις εἴχομεν μεγάλην ἐπιτυχίαν, διότι ἐβοήθησεν ὁ Πανάγαθος Θεὸς διὰ μεσιτιῶν τοῦ φίλου του, Ἁγ. Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ θαυματουργικὸς ἀλλὰ καὶ ἴσως ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

  Ἐκ καθαροῦ συνειδότος καὶ ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως αἰσθανόμεθα τὴν ὑποχρέωσιν νὰ συγχαρῶμεν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶχον καθαρὸν Ὀρθόδοξον χριστιανικὸν πνεῦμα, εὐσυνειδησίαν, ἦθος χαρακτῆρος καὶ ἦσαν Ἑλληνόψυχοι καὶ ἐσχημάτισαν τιμητικὰς διακρίσεις, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἐβραβεύοντο προσωπικότητες ἠθικοῦ χαρακτῆρος Ἑλλήνων … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

  Σφόδρα ταλανίζεται ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Πατρίς μας τὸν τελευταῖον καιρὸν ἀπὸ τὰς διαπραγματεύσεις τῶν ἰθυνόντων διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὅλοι προβληματίζονται, ποία θὰ ἦτο ἡ ὀρθὴ λύσις. Τὴν ὀρθὴν λύσιν ἔδιδε πρὸ τριάκοντα (30) ἐτῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-20 ΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΟΣΧΑΣ (ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ)

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

  Ὑπερήφανοι καὶ συγκινημένοι εἴμεθα, διότι ἐλάβαμε τὴν κατωτέρω θερμὴν ἐπιστολὴν ἀπὸ τοὺς μαθητὰς καὶ διδασκάλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Μόσχας. Ὑπερήφανοι, διότι τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα βασιλεύει παγκοσμίως καὶ συγκινημένοι, διότι ἡ πτωχή μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τυγχάνει τοιαύτης ἀποδοχῆς καὶ διαφωτίζει … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 76-ΝΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΜΑΣ (2η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

(2α συνέχεια ἀπὸ τὸ τεῦχος 75 σελ. 69 – 74) 1.Ἤδη ἀνεφέραμε ἀρκετὰς ξενογλώσσους λέξεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν παρεισφρήσει εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ αἱ ὁποῖαι εἶναι, ὡς ἐπί το πλεῖστον, ἀνούσιοι καὶ ἄνευ νοημάτων, ὅπως παραδείγματος χάριν «γκαλὸπ» ἢ … Συνεχίζεται