ΠΑΡΑΜΥΘΙ Ἤ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Τὸ μυρμήγκι

  Κάθε ἡμέρα, ἕνα μικρὸ μυρμήγκι ἐπήγαινε εἰς τὴν ἐργασία του πολὺ ἐνωρὶς καὶ ἄρχιζε ἀμέσως νὰ δουλεύῃ. Ἦταν πολὺ παραγωγικὸ καὶ χαρούμενο. Τὸ ἀφεντικό, τὸ λιοντάρι, παραξενεύθηκε, ποὺ τὸ μυρμήγκι δούλευε χωρὶς ἐποπτεία, καὶ σκέφθηκε… Ἄν τὸ μυρμήγκι εἶναι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΥΝΑΔΗ

  Πρὸς τὴν Ἐφημερίδα Καθημερινὴ 22.8.2012 Κύριε διευθυντά, Πέρασε περίπου ἕνας μήνας ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ἡ διαμάχη γιὰ τὸ περιβόητο βιβλίο τῆς E’ καὶ Στ’ τάξεως Δημοτικοῦ, μὲ ἐντεινόμενες ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ τῶν πολεμίων καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τούτου, χωρίς, ὡστόσο, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ “Ν” ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ Ν = Νοῦς – Νόμος

Κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου ἐκπέμπει ἦχον καὶ εἰκόνα. Κάθε λέξις ἐτέθη ἀπὸ τοὺς «Ὀνοματοθέτας», νομοθέτας θὰ τοὺς ἐλέγαμε σήμερον, μὲ ἀκρίβειαν καὶ ὄχι τυχαίως καὶ ἔχει ἄμεσον σχέσιν Αἰτίας καὶ Αἰτιατοῦ, μεταξὺ Σημαίνοντος καὶ Σημαινομένου. Εἰς δὲ τὰς Ἐπιστήμας, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

«Ἔχομεν χρέος νὰ διαφυλάξωμεν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ νὰ ἀντισταθῶμεν εἰς τὴν κακοποίησίν της»   Ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ἔχομεν ἀναφερθῆ εἰς τὴν σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Κατωτέρω σταχυολογοῦμε μερικὰ σχετικὰ νέα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα. Εἰς τὴν Ἀγγλικὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἦτο ἄριστος φυσικὸς ἐπιστήμων καὶ σπουδαιότατος πολιτικός. Ἐγεννήθη τὸ 1706 ὑπὸ πτωχῶν γονέων καὶ ἦτο τὸ 15ον τέκνον ἀπὸ τὰ 17 τέκνα τοῦ Γιοσάϊα Φρανγκλίνου κηροποιοῦ καὶ σαπωνοποιοῦ. Ἀπὸ ἔφηβος ἐμελέτα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ συνέγραφεν σατιρικὰ δοκίμια καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ «ΡΟΜΑ» Ἤ «ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ» Ἤ ΚΟΙΝΩΣ «ΓΥΦΤΟΙ», ΑΓΝΟΙ ΚΑΙ ΥΓΙΩΣ ΕΘΝΙΚΩΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ, ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΥΘΑΡΣΩΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ:

«Δηλώνουμε μὲ αὐτοπεποίθηση ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ΡΟΜ θὰ συμμετέχουμε ἐνεργὰ σ᾿ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις ἀπελευθερωτικῶν γεγονότων τῆς χώρας μας καὶ ζητοῦμε ἀπὸ τὸν δήμαρχο νὰ ἀνακαλέσει τὴν προσβλητική του δήλωση καὶ νὰ τιμᾶ ὅπως ἁρμόζει τοὺς Ἕλληνες τσιγγάνους ἢ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

  ΤΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ἔχουν θεραπευτικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὰ ἐγκαύματα. Ἀπὸ τὴν σοφίαν τοῦ Λαοῦ γνωρίζομε ὅτι ἄν κάποιος ὑποστῆ ἔγκαυμα, πρέπει ἀρχικῶς νὰ ψεκάσῃ μὲ κρύο νερό. Ἄν ἁπλώσῃ ἐν συνεχείᾳ ἀσπράδι αὐγοῦ, ἀποφεύγονται τὰ χειρότερα. Ἀναφέρεται μία … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53 – Τὸ πάχος δὲν εἶναι γιὰ τὸν Παράδεισο

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Μεγάλο πρόβλημα ἡ παχυσαρκία. Εἰς τὸ παιγνίδι τὸ παχὺ δεκάχρονο παιδὶ δὲν ἔχει τὴν ἄνεσιν, ποὺ ἔχουν οἱ εὐκίνητοι, λεπτοὶ συνομήλικοί του. Εἰς ἡλικίαν 20 καὶ 30 ἐτῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53 -Ο ΣΟΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ

  Μίαν ἡμέραν, ἐκεῖ ποὺ ὁ μεγάλος ἀρχαῖος Ἕλλην φιλόσοφος Σωκράτης ἔκανεν τὸν περίπατόν του εἰς τὴν Ἀκρόπολιν, συνήντησεν κάποιον γνωστόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἔχει νὰ τοῦ εἰπῇ κάτι πολὺ σημαντικόν, ποὺ ἤκουσεν, διὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΠΟΙΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ ΛΥΠΑΣΤΕ

  Τὸ Ἔθνος νὰ λυπάστε, ἄν φορῇ ἔνδυμα, ποὺ δὲν τὸ ὕφανε. Ψωμὶ ἄν τρώῃ, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὴν σοδειά του. Κρασὶ ἄν πίνῃ, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὸ πατητήρι του. Τὸ Ἔθνος νὰ λυπάστε, ποὺ δὲν ὑψώνει τὴν φωνὴ παρὰ … Συνεχίζεται