ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 -Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου 19.5.2012 εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων.

  1. Παρὰ τὴν πληθώραν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, κατωρθώσαμε καὶ ἐφέτος νὰ ὀργανώσωμεν, ὅσον τὸ δυνατὸν καλλίτερα τὴν μεταφορὰν πολλῶν ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν· ἔχοντες τὸ ψυχικὸν σθένος νὰ ἀφήσουν τὴν ραστώνη καὶ τὴν μαλθακότητα, ἀπὸ τὴν Ἠπειρωτικὴν καὶ Νησιωτικὴν Ἑλλάδα, ὑπεβλήθησαν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 – ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑ

ΕΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μοῦ δώσῃ δύναμιν ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΞΕΠΕΡΑΣΩ Τοῦ ἐζήτησα σοφία ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΛΥΝΩ Τοῦ ἐζήτησα οἰκονομικὴν ἄνεσιν ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 -Ταξίδι: Θρόμβωσις καὶ ἐμβολὲς

Παῦλος Κ.Τούτουζας, Καθηγητής- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Ὑπάρχει πρόβλημα εἰς τὸ μακρινὸν ταξίδι μὲ τὸ ἀεροπλάνον, ὅταν ἔχῃς φλεβικὴν ἀνεπάρκειαν. Ἐὰν τὸ ταξίδι εἶναι πάνω ἀπὸ 6 ὦρες, μὲ φλέβες εἰς τὰ πόδια διατεταμένες, εἴτε αὐτὲς φαίνονται καὶ ὀνομάζονται … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51-Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ

Κατὰ «πρωθύστερον» σύστημα, ἱστορικῶς, ἀνεφέρθημεν πρῶτον εἰς τὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας, δηλαδὴ εἰς τὴν εὐχάριστον εἴδησιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διὰ νὰ χαροποιήσωμεν τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους. Ἐν συνεχείᾳ, καὶ ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 – ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Σταχυολογοῦμεν κατωτέρω ἀντιπροσωπευτικὰ ἔγ­γραφα, τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὰς προοπτικάς μας. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀναρτηθῆ αὐτούσια καὶ ἀναλυτικῶς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr. ΠΡΩΤΟΝ Ἐν ὄψει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ μηνὸς Μαΐου ἀπεστείλαμε τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν. ΑΓΙΟΙ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51-ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ (Νικολόπουλος) ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΩΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

  1. Τὴν 14.6.2012, παρέδωσεν τήν «σκυτάλην» ἡ Πρωτεπιστασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἰβήρων. 2. Ἡ Πρωτεπιστασία ἀνετέθη εἰς τὸν εἰς πάντα διαπρέποντα πολυγραφότατον – ἐρευνητήν, Ὁσιολογιώτατον Μοναχὸν Γέροντα π. Μάξιμον Ἰβηρίτην (Νικολόπουλον), μὲ ἐπιστάτας τοὺς … Συνεχίζεται