ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 24.1.19

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, καὶ τὸ Πανελλαδικό -ἀνεπανάληπτο Συλλαλητήριο τῆς 20.1.2019. Σὲ παλμὸ καὶ μέγεθος ὑπῆρξε μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅπως μετέδωσαν σοβαρά, ἔγκυρα καὶ ἀντικειμενικὰ διεθνῆ καὶ ἑλληνικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (καὶ ὄχι διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, πουλημένοι δημοσιογραφίσκοι ποὺ εἶναι … Συνεχίζεται

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 20.1.2019 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 17.1.2019

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΤΝΤΑΧΘΟΎΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΚΑΤ : «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο, τὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77- ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

31.12.2019 * 1.Εἰς τὸ ἔτος ποὺ ἔφυγε ἐκυριάρχησε εἰς τὰς εἰδήσεις καὶ εἰς τοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωσις τῶν συνόρων μας, κυρίως τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον τὸ ἔχουν τελεσιδίκως προδώσει οἱ ἐξωμόται οὐσιαστικῶς ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρον τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77 – ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ

(συνέχεια) Ἀληθινοὶ Ἥρωες Τεῦχος Β΄ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.&Π.Α), εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1851-1911)

  Ὅλοι γνωρίζομε τὸν σπουδαῖον Ἕλληνα λογοτέχνην, μὲ τὴν χαρακτηριστικὴν γλῶσσαν, γνωστὸν καὶ ὡς ὁ «Ἅγιος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων»!!!… Κατωτέρω συγκεντρώνομε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀπαύγασμα σοφίας καὶ διδαγμάτων. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-Ἡ δράσις τοῦ ἀειμνήστου πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη κατὰ τὴν Κατοχήν (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ βιβλίον “ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” μὲ τὴν δρᾶσιν τοῦ ἱεροκήρυκος π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-1946) εἰς τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ταγματάρχης τῆς Χωροφυλακῆς Φλωρίνης Κων. Κανᾶς ἐνημερώνει διὰ ἕνα συγκλονιστικὸν γεγονὸς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Πηγή: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορείτης κλπ. Κοίμησις τὴν 14ην Σεπτεμβρίου 407 Ἑορτάζει τὴν 13ην Νοεμβρίου ἡ μνήμη αὐτοῦ (μετεφέρθη ἀπὸ τὴν 14ην Σεπτεμβρίου διότι συνέπιπτε μὲ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) τὴν 15ην Δεκεμβρίου ἡ χειροτονία του εἰς Πατριάρχην … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

1.Δυστυχῶς εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπανέλθω πρὸς τοὺς δωρεὰν παραλήπτας τοῦ περιοδικοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ νά «ἀνοίξω τὴν καρδιά μου διάπλατα», διὰ νὰ ἴδωμε μήπως θὰ δυνηθῶμε νὰ συνεργαζώμεθα μετὰ τῶν φίλων παραληπτῶν τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς μὲ τὰ πτωχότατα Ἑλληνικά μου!!!… … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΟΙ ΚΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ : Ἐλέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις , ἀντὶ νὰ ἐλέγχωνται ἀπὸ αὐτές. Ἀντιμετωπίζουν ὅλα τὰ γεγονότα μὲ γενναιότητα καὶ λογικήν. Εἶναι ἔντιμοι εἰς ὅλες των τὶς συνδιαλλαγές. Ἀντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα καὶ ἀνθρώπους ἀντιπαθεῖς καλοπροαίρετα. Ἐλέγχουν τὶς ἀπολαύσεις των. … Συνεχίζεται