ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Posted on

Ὡς τὸ ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει, καλοῦνται τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου μας εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσιν τὴν 15.6.2016 καί ὥραν 20.00 Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία, πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ Συνέλευσις θὰ γίνῃ ὁριστικά τὴν 22 Ἰουνίου 2016 καί ὥραν 20.00 εἰς τὴν κλιματιζομένη Αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Φίλων […]

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΝΗ 67-Τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι (Ῥωμ. ιβ΄ 10).

Posted on

Οἱ Πρωτόπλαστοι σέρνοντας τὰ πόδια τους ἔξω ἀπὸ τὸν Παράδεισο, πορεύθηκαν «ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν» (Ῥωμ. α΄ 24). Περιέπεσαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἀπόγονοί τους ἔκτοτε σὲ ἀτιμία καὶ περίμεναν στὸ σκοτάδι τῆς φθορᾶς νὰ ἐνσαρκωθεῖ ὁ Φωτοδότης Κύριος, νὰ τοὺς φωτίσει τὰ σκότη καὶ νὰ τοὺς τιμήσει μὲ τὸ ἄδυτο φέγγος, μὲ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Posted on

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Μαντινείας & Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρε, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνέ, Σεβαστὸν ἱερατεῖον, Λοιποὶ Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν, Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί, Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί, Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων, Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

  ΑΡΟΑΝΙΑ 14.5.2016 Ἐτελέσαμε τὴν πανήγυριν τὸ Σάββατον 14.5.2016, πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μισῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἑορτάζει τοὺς Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες καὶ Ἑλένες καθὼς καὶ λόγῳ τῆς κατὰ τὸ ἑπόμενον Σαββατοκύριακον ἐπετείου τῆς γενοκτονίας τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν Ποντίων καὶ Ἀρμενίων. Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Βελεστίνου κ. […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Posted on

  1. Τοῦρκοι «τζιχαντιστές», ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα εἰς ὀρδάς, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρον τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923. 2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὰς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντιστῶν τοὺς ὠνόμασαν οἱ ἰσχυροὶ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ὡς «συμμάχους» […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67-Ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης

Posted on

Φώτης Κόντογλου Σὰν σήμερα πάρθηκε ἡ Πόλη ἀπ᾿ τὸν σουλτὰν Μεμέτη στὸ 1453, μέρα Τρίτη, βγαίνοντας ὁ ἥλιος. Μιὰ τέτοια ἱστορία δὲ μπορεῖ νὰ τὴ γράψῃ ἄξια κανένας· δὲν πιστεύω νὰ βρίσκεται τέτοιος μεγάλος μάστορης. Κανένας, ἂς ἤτανε κι ὁ ἴδιος ὁ Ὅμηρος, ποὺ τραγούδησε μὲ λόγια σὰν κοτρώνια τὸν φημισμένον ἐκεῖνο πόλεμο τῆς Τρωάδας. […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67 -ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Posted on

  Ὡς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει, καλοῦνται τὰ Μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν Ἐτησίαν Τακτικὴν Συνέλευσιν τὴν 15ην Ἰουνίου 2016 καί ὥραν 18.30. Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία, πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν ὁριστικῶς τὴν 22 Ἰουνίου 2016 καί ὥρα 18.30 εἰς τὴν κλιματιζομένην […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

Διὰ μίαν σφαιρικὴν ἐνημέρωσιν, ἰδίως νέων φίλων, ἀναδημοσιεύομεν κατωτέρω τὴν ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ» 8.4.2016 1. Τι είναι το σωματείο τάμα του Έθνους, τι πρεσβεύει και ποιοι είναι οι σκοποί του ; Το Τάμα του Έθνους είναι η υπόσχεση – ιερά παρακαταθήκη του θρυλικού Γέρου του Μοριά Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και των άλλων Ηρώων […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Posted on

Ὑπὸ Βλασίου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς μοναχοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, μὲ τὴν ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τὰς ἐλεεινὰς καὶ τρισαθλίους γλώσσας τῆς διπλωματίας καὶ τῆς πολιτικῆς. Αὐτά, τὰ ὁποῖα λέγουν οἱ διπλωμάται καὶ οἱ «πολιτικάντηδες», […]