ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 30η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Posted on

30.11.22     30 Τ + Ἀνδρέου Ἀποστόλου Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβησσυνίας (Αἰθιοπίας) (380), Ἀλεξάνδρου Ἐπισκόπου Μηθύμνης τοῦ θαυματουργοῦ,        ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321    

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (+11.11.2022) ΕΝΑΣ ΒΡΑΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ», ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

Posted on

  29.11.22 Γεώργιος Δολιανίτης, ἕνας ἀπὸ τοὺς θερμότερους ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξε ὁ θερμὸς φίλος τοῦ Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας   Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ           τὸ Περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή»   Ἀπὸ τὴν προσωπικὴ μας ἐπαφὴ μαζί […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 29η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 29.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 29η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 29.11.22     ΤΡ 29          Παραμόνου & τῶν σὺν αὐτῷ 370 μ. (270), Φιλουμένου Ἀγκύρας μ. τοῦ ἐκ Λυκαονίας, Φιλουμένου τοῦ Νέου Ἱερομάρτυρος (1979), Διονυσίου Ἐπισκ. Κορίνθου ἱερομ., Φαίδρου μ., Μάρκου ὁσ., Νικολάου Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης, Ἰωάννου ἱερομ. «τοῦ ἐν Περσίδι», […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 28.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 28η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 28.11.22     28  Δ      Στεφάνου ὁσιομ. καὶ ὁμολογητοῦ (767) καὶ τῶν μετ’αὐτοῦ συμμαρτυρησάντων ἁγίων μαρτ. διὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες, Ἀνδρέου & Πέτρου ἀσκητῶν, Ἄννης ὁσιομ., Εἰρηνάρχου ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ 7 γυναικῶν(303), Τῶν 15 ἐν Τιβεριουπόλει μαρτυρησάντων πολιούχων Κιλκίς (Τιμοθέου & Θεοδώρου ἐπισκόπων, Πέτρου […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 26 & 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 26.11.22

Posted on

  26  Σ    + Στυλιανοῦ Παφλαγόνος (Στεργίου),                 Νίκωνος τοῦ “μετανοεῖτε”, Ἀλυπίου Κιονίτη ὁσ., Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ κλίμακι, Σίλου ἐπισκ.  Κορίνθου της Περσίας, Πέτρου ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Χαιρέμωνος ὁσ., Γεωργίου νεομ. Χιοπολίτου (1807), Ἰννοκεντίου τοῦ Θαυματουργοῦ πρώτου ἐπίσκοπου Ίρκούτας                         Προκοπίου Πέρσου, Ἰακώβου ἀναχωρητοῦ, Σοφιανοῦ Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως καὶ Ἀργυροκάστρου. […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 25.11.22

Posted on

    ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 25η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 25.11.22   25 Π + Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτ. (313), Μερκουρίου Μεγαλομ. (3ος αἰ.), Τῶν Ἁγίων 150 ρητόρων, τῶν πιστεψάντων εἰς τὸν Χριστὸν διὰ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ μαρτυρησάντων διὰ πυρός, Βασιλίσσης συζύγου Μαξεντίου, ἡ ὁποία ἐπίσης ἐπίστεψε εἰς τὸν Χριστὸν διὰ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ […]

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022   24.11.2022

Posted on

    1.Μετὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς 10.10.2022 καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ συγκροτήσεως εἰς Σῶμα, τὸ νέον Δ.Σ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» εἶναι:   Πρόεδρος    Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ἐπιχειρηματίας Γεν.Γραμματεὺς    Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, βιολόγος Ἀντιπρόεδρος    Χαράλαμπος Δημοῦτσος, δημοσιογράφος Ταμίας    Κων/νος Τσιτίνης, Στρατηγὸς ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ἀ. Ἔφορος   Νικόλαος Πάτσας, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίαςΕΦΟΡΟΣ Κοσμήτωρ Μαρία Καραγιάννη, συνταξιοῦχος ἰδιωτικὴ ὑπάλληλος Μέλη […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 24.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 24η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 24.11.22     ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἀνταπόκρισις διὰ τὸ Ἑορτολόγιον τοῦ Ἱδρύματός μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, εἶναι τεράστια καὶ παγκόσμιος. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον συνεχίζομε ἀνελλειπῶς τὶς καθημερινὲς ἀναφορές.   Πρὸς ψυχικὴ τέρψιν τῶν Φίλων δημοσιεύομε τὴν ἀπὸ 23.11.2022 […]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 23.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 23η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 23.11.22 23 Τ  Ἀμφιλοχίου Ἐπισκ. Ἰκονίου (394), Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκράγαντος Σικελίας (690), Σισινίου ὁμολογ., Ἰσχυρίωνος ἐπισκ., Ἑλένου ἐπισκ. Ταρσοῦ, Διονυσίου Α΄ Πατρ. Κων/πόλεως (1492), Μερόπης μ., Deiniol Οὐαλίας, Μητροφάνους Ἐπισκ. Βαρονεζίας, Κολομβανοῦ ἐξ Ἰρλανδίας, Ἀποστόλου Γαλλίας (615), Ἀλεξάνδρου «Νιέφσκι».   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 22.11.22

Posted on

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 22.11.22 22 Τ + Ἰακώβου Τσαλίκη Εὐβοίας ὁσ. (1991) Καλλίστου Β΄ Πατρ. Κων/πόλεως, Τῶν μαθητῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Φιλήμονος ἀπ. ἐπ. Γάζης & Ἀπφίας συζύγου αὐτοῦ & τῶν σὺν αὐτοῖς Ἀρχίππου & Ὀνησίμου, Κικιλίας & Βαλεριανοῦ συζύγου αὐτῆς & Τιβουρτίου ἀδελφοῦ τοῦ Βαλεριανοῦ μ. (230), Ἀββᾶ […]