ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΑΣ … ΜΗ …

1. Μικρὴ συμβολὴ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ βέβαια εἰς τοὺς Φιλέλληνας. Μετατρέψατε τὰ προβλήματα εἰς εὐκαιρίας. Μὴ κατεβάζετε «διακόπτες», οὔτε τοῦ πτωχοῦ, οὔτε τοῦ πλουσίου. Κάνετε τὸ δάνειον ἀπολύτως νόμιμον καὶ ἐγγυημένον ἀπὸ Τράπεζαν Κοινῆς ἐπιλογῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΗΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ «ΡΟΜΑ» ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ

1. Τὰς τελευταίας ἑβδομάδας γίνεται τεράστιος θόρυβος πάλι μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, τoὺς νομάδες ΡΟΜΑ ἢ ἀθιγγάνους ἢ κοινῶς τσιγγάνους-γύφτους. Ὡς γνωστόν, τὸν νομαδικὸν αὐτὸν λαὸν τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει πλήρως ἡ Πολιτεία, Δῆμοι, Κοινότητες, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, κοπτόμενοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 26.6.13 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Ἀποσπάσματα) Ἡ ἐπικρατούσα καὶ καθημερινῶς ἐπιδεινουμένη οἰκονομική κρίσι, τὴν ὁποία διερχόμεθα, συνεχίζει νὰ δυσχεραίνῃ ἀφαντάστως τὰς δυνατότητές μας. Πρὸς τοῦτο εἴμεθα περίλυποι μέχρι θανάτου, διότι δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ βοηθᾶμε οὔτε αὐτούς, οἱ μέχρι πρό τινος μᾶς ἐβοηθοῦσαν παντοιοτρόπως, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ὀδυσ. Ἐλύτης) ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΑΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς. Ἀνάγκη νὰ καταργηθοῦν οἱ ἀντικοινωνικοὶ καὶ καταστρεπτικοὶ διὰ τὰ ἑλληνικὰ νοικοκυριά – μικροϊδιοκτησίας Νόμοι, ὅπως ὁ 4014/2011 & 4030/2011, γνωστὸς ὡς Νόμος «Σηφουνάκη» καθὼς καὶ ὁ 651/1977. Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Σηφουνάκης … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-Ὑπέρταση; Μεσογειακὴ διατροφὴ καὶ προσοχὴ στ’ ἁλάτι

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἔχεις περάσει τὰ 50 καὶ εἶσαι ὑπερτασικός, τρῶγε λοιπὸν κοτόπουλο, ψάρι, ἀνάλατα ἀμύγδαλα-καρύδια, τρῶγε χόρτα καὶ ἄφησε τὸ κόκκινο κρέας. Τὸ τραπέζι μπορεῖ νὰ ἔχει γαλακτερὰ μὲ λίγα ἢ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΙΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΣ (1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ

27.11.2013 Ἀγαπητοί μας, Μὲ τὴν παρούσα ἐπιστολὴ ἐπιχειροῦμε νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε σύντομα γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ γιὰ τὶς ἀναγκαῖες δράσεις-ἀποφάσεις παραχωρήσεων ἐδάφους δι᾿ εἰδικοῦ Νόμου. Σχέδιο Νόμου καὶ Σχέδιο Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως, καθὼς καὶ Ἐπερώτησι ὑποβάλλομε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-Ι. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Νέες καὶ νέοι, Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σᾶς καλοῦμε νὰ μᾶς συμπαρασταθῆτε, κυρίως μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία, εἴτε εἰς τὰ γραφεῖα μας, Μουσῶν 14, εἴτε ἔστω καὶ μὲ τηλεργασίαν μὲ ἀξιοποίησιν τῶν νέων τεχνολογιῶν… Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ᾿ οὐδενὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑΩΣ (ΝΤΑΟΥ) ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, ΠΑΝ/ΤΟΥ ΑΡΧ. Π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ (ΟΜΙΛΙΕΣ)

19.10.2013 1. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ταὼ (Νταοὺ) Πεντέλης ἱδρύθη τὸν 9ον αἰῶνα. Τὴν πρώτην περίοδον ἡ ἀδελφότης ὑπερέβαινε τὸν ἀριθμὸν τῶν ἑξακοσίων μοναχῶν. Κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν ὑπῆρξεν πηγὴ προσφορᾶς διὰ τὴν χειμαζομένην Ρωμιοσύνην. 2. Εἶναι ἴσως ὁ μοναδικὸς Ναὸς … Συνεχίζεται