ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Πέραν τῶν πνευματικῶν βοηθειῶν, πασχίζομεν νὰ εὑρίσκωμεν λίαν εἰδικὰς εὐνοϊκὰς προσφορὰς καὶ νὰ ἀγοράζωμεν μερικὰ τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, διὰ νὰ ἐνισχύωμεν κυρίως ἄκρως δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας, διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

      Ἔχεις τὸ Σταυρὸ στὰ στήθια; Ἔχεις τὸν Χριστὸ βοήθεια. Ὅταν κάνεις τὸν Σταυρό σου, ἔχεις φίλο τὸν ἐχθρό σου. Σταυρωμένο ψωμί, γλύκα στὸ στόμα καὶ στὴν ψυχή. Μαξιλάρι μὲ Σταυρό, φέρνει ὕπνο ἐλαφρό. Σταύρωνα καὶ πήγαινα, φορτωμένος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΟΥΝ ΟΛΟΙ

  1. Εἰς ὅλους τοὺς φίλους, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχουν τὴν εὐχέρειαν, τὸν ζῆλον καὶ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκέπτωνται τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὸ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους & Φωτεινή … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-«ΞΕΡΑΜΕΝΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ(«PELLETS») * 11.12.2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριοι Ὑπουργοί, Βουλευταί, Περιφερειάρχαι καὶ Δήμαρχοι, 1. Εἴμεθα εἰς τὸ μέσον τοῦ χειμῶνος. Ἄς μὴ ἔχωμεν καὶ ἐφέτος ἀφ᾽ ἑνός εἰς τὰ σχολεῖα παιδάκια μὲ παγωμένα χέρια καὶ ἀφ’ἑτέρου ἐγκληματικὴν σπατάλην ἀπὸ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθερμαίνουν τὰ γραφεῖα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 – ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (Α.Μ.Α.)

29.12.2015 Ζητῶμεν δεκαμελῆ Ἐπιτροπὴν Συντονισμοῦ διὰ νὰ μεριμνᾶ τὴν ἔνταξιν τῶν ἀστέγων, ὅταν ἔχωμεν προσφορὰς καὶ διὰ συνεργασίαν μὲ κοινωφελεῖς φορεῖς διὰ τὸν ἴδιον σκοπόν. Τὸ ζήτημα εἶναι κατεπεῖγον. «Ἐν τῷ ἅμα καὶ τὸ θάμα», λέει ὁ λαός. • Πόσοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66- Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ἔδωσεν τὴν 25.1.2016 συνέχειαν εἰς τὸ θέμα. Λαβὼν δὲ ἀφορμήν, διὰ μίαν ἀκόμη φοράν «ξιφούλκησε» ὑπὲρ τοῦ ἀνεκπληρώτου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη. Ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος καὶ τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΣΑΤΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ * Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

Δὲν ἀρκοῦν αἱ διαμαρτυρίαι. Πταίομεν καὶ ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐψηφίσαμεν (ὅσοι ἐψηφίσαμεν ἀθέους/ἀμοραλιστάς).Ὅμως τώρα ἔχομεν δύο ἐπιλογάς: α) Δημοψήφισμα ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ τὴν κατάργησιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως. β) Ἀγῶνα διὰ κοινοβουλευτικὴν πλειοψηφίαν ἢ συμμαχίαν πολιτικῶν κινημάτων/κομμάτων πρὸς κατάργησιν τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-Ἡ γυναῖκα σὲ ὥριμη ἡλικία

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητὴς- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Εἶσαι ἀκόμη νέα καὶ βαδίζοντας ἔχεις φτάσει στὴ γωνία γιὰ νὰ πάρῃς πιὰ τὸ δρόμο τῆς ἀπολαβῆς τῶν μέχρι τοῦδε ἐπιλογῶν καὶ ἔργων. Ὅμως οἱ ὁρμονικὲς ἀλλαγὲς τῆς ἐμμηνόπαυσης συνοδεύονται ἀπὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ :ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀρχικῶς προσέφερεν τὰς πολυτιμοτάτας ὑπηρεσίας του ἀκόμη καὶ εἰς χειρωνακτικάς – τεχνικὰς ἐργασίας ἀναρτῶν ράφια καὶ ταξινομῶν τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθὰ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ὁ ἀκάματος καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελὴς ἐθελοντής μας ἦτο τόσον ταπεινόφρων, ποὺ δὲν μᾶς ἔλεγεν ποτὲ … Συνεχίζεται