ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

Posted on

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3.10.2020 Οἱ Σεβασμιώτατοι νῦν Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ προκάτοχος αὐτοῦ κ.κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν τῶν ἐγγράφων τοῦ ΙΠΗΠΑ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 348/16.4.2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 432/28.4.2020, λόγῳ τῶν γνωστῶν περιωριστικῶν μέτρων (περὶ αὐτῶν ἀναφερόμεθα εἰς τὰ […]

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

Posted on

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΥΧΟΛΟΓΗΜΑ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 82 20.9.2020 1.Λόγῳ τῆς συμφορᾶς, ἡ ὁποία δημιουργεῖται πέριξ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ λόγῳ τοῦ μονόλογου ποὺ ἐπικρατεῖ, οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ὑποστῆ, δυστυχέστατα, τέτοια πλήγματα, ὥστε ἀκόμη καὶ 10ετίες ὁλόκληρες θὰ ὑποφέρωμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύνδρομο τῆς ἐπιδημίας τοῦ covid 19. […]

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2020 – 2021 ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ 8.9.2020                                                                    Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες, ἐν τούτοις τολμῶμε καὶ ἐφέτος νὰ συντάξωμε καὶ κυκλοφορήσωμε τὸ Ἑορτολόγιον μας,  τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἰνδίκτου, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αὐγούστου 2021. Ἐλπίζομε ἀρκετοὶ φίλοι, Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου […]