ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ

Posted on

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΑΥΧΟΛΟΓΗΜΑ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ 82 20.9.2020 1.Λόγῳ τῆς συμφορᾶς, ἡ ὁποία δημιουργεῖται πέριξ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ λόγῳ τοῦ μονόλογου ποὺ ἐπικρατεῖ, οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ὑποστῆ, δυστυχέστατα, τέτοια πλήγματα, ὥστε ἀκόμη καὶ 10ετίες ὁλόκληρες θὰ ὑποφέρωμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύνδρομο τῆς ἐπιδημίας τοῦ covid 19. […]

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2020 – 2021 ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ 8.9.2020                                                                    Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες, ἐν τούτοις τολμῶμε καὶ ἐφέτος νὰ συντάξωμε καὶ κυκλοφορήσωμε τὸ Ἑορτολόγιον μας,  τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἰνδίκτου, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αὐγούστου 2021. Ἐλπίζομε ἀρκετοὶ φίλοι, Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου […]