ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65- ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25.3.2017

ΑΓΩΝΑΣ                              ΝΙΚΕΣ                                                 ΥΠΟΣΧΕΣΗ                                                                              ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ; Τέτοιες ἡμέρες, οἱ μνῆμες καὶ οἱ ὑποχρεώσεις ἀναζωογονοῦνται σὲ ὅλους ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἱστορία τους.. Ὅλοι σχεδὸν θὰ μιλήσουν γιὰ τὴν ἱστορία ἀπὸ τὸ 1453 μέχρι τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70- ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (*) ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ (ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ – ΛΙΘΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

(λίθον, ὅν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγεννήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας, Ψαλμ. 117, 22) 7.3.2017 Παρέμβασις – ἀπάντησις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. (*) Ἀπεστάλη εἰς ὅλα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70- ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΝ ΔΕΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ (ΟΛΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ -ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ )

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ διαιρῇ ἀλλὰ θὰ ἑνώνῃ. 13.2.2017 * Παρὰ τὴν διὰ ὅλους, καὶ κυρίως διὰ τὴν πατρίδα μας, δυσάρεστον ἐξέλιξιν τῆς καταστάσεως, κατωτέρω, δυστυχῶς, ἐπερχόμεθα εἰς τὰ ἄρθρα μας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὑπογραφὴν τῶν βουλευτῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70-ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

  Μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ 2017 ἠμαγκάσθημεν νὰ ἐπανέλθωμε πρὸς τοὺς πολιτικοὺς μὲ τὸ κατωτέρω ἀπὸ τὸ 11.1.2017 ἔγγραφόν μας. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑΙ ΣΤΗΛΑΙ ΜΗ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕΤΕ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 70-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Α) Ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, ὡς γνωστόν, εἶναι τὸ μοναδικὸν περιοδικὸν τῆς ὑφηλίου, τὸ ὁποῖον ἐκδίδεται εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ ἀποστέλλεται δωρεάν, ἀνά τὴν οἰκουμένην, παρ’ ὅλας τὰς ἀπαγορευτικάς, διὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν, αὐξήσεις τῶν τελῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ. Αἱ σκοτειναὶ … Συνεχίζεται