ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

Διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ διχόνοια μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ μὴ προστεθῇ ἄλλο ἕν πρόβλημα εἰς τὰς μέχρι τώρα διαμάχας πέριξ τοῦ Ἱδρύματος Προμπονᾶ, ἐκάναμε ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τὸν δυναμικὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κ. Νικόλαον μὲ τὸ κατωτέρω ἔγγραφόν μας: Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσογαίας κ. Νικόλαον ΕΠΕΙΓΟΝ Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 763-19.6.2018 Ν.Π. Σεβασμιώτατέ μας, Εὐλογεῖτε. Ὄχι μόνον […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Posted on

Ἀγαπηταὶ φίλαι καὶ φίλοι μας, Ἄν δὲν ἀρνηθῆτε νὰ συνεχίσωμεν νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν ἄρθρα μας μέσῳ e mail, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς βοηθήσωμεν νὰ διευρύνετε τοὺς ὁρίζοντας τῆς ἐνημερώσεώς σας. Βάσει τῆς νέας νομοθεσίας περὶ προσωπικῶν δεδομένων (Κανονισμὸς GDPR (ΕΕ) 2016/679 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου), ἀπαιτεῖται ἀπὸ τῆς 25ης Μαΐου 2018 ἐπιβεβαίωσίς σας […]

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 12.5.2018 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Posted on

  Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς μικρᾶς λιτανείας εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ὀλίγον πρὸ τοῦ γεύματος, ἐγένοντο εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αἱ βραβεύσεις. Τὸν συντονισμὸν ἔκανε τὸ μέλος μας γλύπτης κ. Δημήτριος Οἰκονόμου καὶ παρέδιδεν ἡ πιστὴ ἐθελόντρια κ. Μαρία Καραγιάννη.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Posted on

  Σεβασμιώτατοι, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Ναυπακτίας καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεε, Πατρῶν κ. Χρυσόστομε, Σεβαστοὶ πατέρες, Ἀγαπητὲ Ταξίαρχε κ. Ζώη, ἐκπρόσωπε τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ), Ἀγαπητὲ Δήμαρχε τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων καὶ λοιποὶ ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Ἀγαπητὲς προσωπικότητες διαφόρων φορέων, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑΙ

Posted on

  1. Μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας, ἐπασχίζαμεν διὰ νὰ δημιουργηθῇ τάξις, καθαριότης καὶ εὐπρέπεια μετὰ πολλῶν ἐθελοντῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων σπουδαῖοι ἐπιστήμονες καὶ ἐπώνυμοι ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀκράδαντον πίστιν προσέρχονται ἰδίοις ἐξόδοις, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Ἅγιον Παῦλον, μέσα εἰς τὸ χάος, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐδημιουργοῦσεν μέχρι τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἡ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Posted on

  Ἐφέτος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου μας. Ἡ ἐπέτειος αὐτὴ εἶναι μέγιστος ἱστορικὸς σταθμός, οὐσιαστικῶς προπομπὸς τῆς ἐπικειμένης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ (22.5.1818 – 2018) Κυριακὴ 29.4.2018 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Posted on

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Μετά τό 1204 μ.Χ. στό Αἰγαῖο παύει ἡ δόξα τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων. Ξενῶνες, ὡς ἐκεῖνος τῆς Μονῆς Παντοκράτορος καί ἄλλοι θά γίνουν ἀναμνήσεις, ὅταν θά ἔλθει ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής. Παρακολουθοῦν καί αὐτά τή λεηλασία, τή βαρβαρότητα τῶν κατακτητῶν, τόν ἐκλατινισμό, τό γενιτσαρισμό, τή […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΑΔΑΜΑΣ * ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,

Posted on

  ἑρμηνεύων ἐμπράκτως καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 16.1.2018 «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι, 32). Ἀπόδοσις : «Ὅποιος ἐντραπεῖ νὰ μὲ ὁμολογήσῃ ἐνώπιον τῶν συνανθρώπων […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74- ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ *

Posted on

10.3.18 Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΡΥΧΑΤΑΙ 1. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν πλευρὰν ὑποχωρητικότητες εἰς τὸν μέγαν Σουλτάνονκαὶ λοιπούς: α) «ζεμπέκικοι» χοροὶ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν ΙSMAEL CΕΜ. Ἐπάνω εἰς τὸ ἀποκορύφωμά των συνεφώνησαν ἀστραπιαίως τὴν μὲν ἑλληνικὴν ἱστορίαν νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι, τὴν δὲ τουρκικὴν κορυφαῖοι Ἕλληνες ἐπιστήμονες μὲ κύρος, γεγονὸς τὸ ὁποῖον εἰς τὴν πράξιν δὲν ἀπεδέχθησαν […]