ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

Διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ διχόνοια μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ μὴ προστεθῇ ἄλλο ἕν πρόβλημα εἰς τὰς μέχρι τώρα διαμάχας πέριξ τοῦ Ἱδρύματος Προμπονᾶ, ἐκάναμε ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τὸν δυναμικὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κ. Νικόλαον μὲ τὸ κατωτέρω ἔγγραφόν μας: Σεβασμιώτατον … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ἀγαπηταὶ φίλαι καὶ φίλοι μας, Ἄν δὲν ἀρνηθῆτε νὰ συνεχίσωμεν νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν ἄρθρα μας μέσῳ e mail, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ σᾶς βοηθήσωμεν νὰ διευρύνετε τοὺς ὁρίζοντας τῆς ἐνημερώσεώς σας. Βάσει τῆς νέας νομοθεσίας περὶ προσωπικῶν δεδομένων (Κανονισμὸς GDPR (ΕΕ) … Συνεχίζεται

ΦΩΤΡΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 12.5.2018 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς μικρᾶς λιτανείας εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ὀλίγον πρὸ τοῦ γεύματος, ἐγένοντο εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αἱ βραβεύσεις. Τὸν συντονισμὸν ἔκανε τὸ μέλος μας γλύπτης κ. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Σεβασμιώτατοι, Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Ναυπακτίας καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεε, Πατρῶν κ. Χρυσόστομε, Σεβαστοὶ πατέρες, Ἀγαπητὲ Ταξίαρχε κ. Ζώη, ἐκπρόσωπε τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (ΓΕΣ), Ἀγαπητὲ Δήμαρχε τῆς μαρτυρικῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων καὶ λοιποὶ ἐκπρόσωποι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑΙ

  1. Μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας, ἐπασχίζαμεν διὰ νὰ δημιουργηθῇ τάξις, καθαριότης καὶ εὐπρέπεια μετὰ πολλῶν ἐθελοντῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων σπουδαῖοι ἐπιστήμονες καὶ ἐπώνυμοι ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀκράδαντον πίστιν προσέρχονται ἰδίοις ἐξόδοις, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, νὰ ὑπηρετήσουν τὸν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

  Ἐφέτος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον τοῦ Ἁγίου μας. Ἡ ἐπέτειος αὐτὴ εἶναι μέγιστος ἱστορικὸς σταθμός, οὐσιαστικῶς προπομπὸς τῆς ἐπικειμένης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Μετά τό 1204 μ.Χ. στό Αἰγαῖο παύει ἡ δόξα τῶν ἑλληνικῶν νοσοκομείων. Ξενῶνες, ὡς ἐκεῖνος τῆς Μονῆς Παντοκράτορος καί ἄλλοι θά γίνουν ἀναμνήσεις, ὅταν θά ἔλθει ὁ Μωάμεθ ὁ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74-Ο ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΑΔΑΜΑΣ * ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ,

  ἑρμηνεύων ἐμπράκτως καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 16.1.2018 «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 74- ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ *

10.3.18 Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΒΡΥΧΑΤΑΙ 1. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν πλευρὰν ὑποχωρητικότητες εἰς τὸν μέγαν Σουλτάνονκαὶ λοιπούς: α) «ζεμπέκικοι» χοροὶ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν ΙSMAEL CΕΜ. Ἐπάνω εἰς τὸ ἀποκορύφωμά των συνεφώνησαν ἀστραπιαίως τὴν μὲν ἑλληνικὴν ἱστορίαν νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι, τὴν … Συνεχίζεται