ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ

Τὴν 25ην Ἰουνίου 2014 ἐγένοντο αἱ προγραμματισμέναι ἀρχαιρεσίαι καὶ ἐξελέγησαν τὰ νέα Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ « ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ » Διοικητικὸν Συμβούλιον Ἀναγνωστόπουλος Ίωάν. ἐπιχειρηματίας Πρόεδρος, Ἀναγνωστοπούλου Αἰκ. βιολόγος Γεν. Γραμματεύς, Δημοῦτσος Χαράλαμπος δημοσιογράφος Ἀντιπρόεδρος, Ζαμάνης Παν/της τ. ὑποδ/ντὴς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Ν η σ τ ε ύ ε ι ς; Ἀπόδειξέ το μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα σου…

Ν η σ τ ε ύ ε ι ς; Ἀπόδειξέ το μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα σου… Ἐ ὰ ν δεῖς πτωχό, νὰ τὸν ἐλεήσῃς. Ἐ ὰ ν δεῖς ἐχθρό, νὰ συμφιλιωθῆς μαζί του. Ἐ ὰ ν δεῖς μία ὄμορφη γυναίκα, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ

  Ἡ κατάργησις τῶν ὀκτὼ παθῶν ἄς γίνεται μὲ τὸν ἑξῆς τρόπον : Μὲ τὴν ἐγκράτειαε καταργεῖται ἡ γαστριμαργία. Μὲ τὸν θεῖον πόθον καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καταργεῖται ἡ πορνεία. Μὲ τὴν συμπάθειαν πρὸς τοὺς πτωχοὺς καταργεῖται ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΠΕΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  1. Ὡς γνωστὸν τὴν 24.2.2014 ὁ δημοσιογράφος κ. Ἰ. Πρετεντέρης εἰς τὴν ἐκπομπήν του «Ἀνατροπή» εἰς τὸν Τηλεοπτικὸν Σταθμὸν Mega Channel ἐφήρμοσεν τὴν λαϊκὴν παροιμίαν «μιὰ καὶ εὑρήκαμε παπά, ἄς θάψουμε καὶ ζωντανούς», γνωρίζων ὅτι «μαζὶ μὲ τὰ ξύλα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61- ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Παῦλος Κ. Τούτουζας Ὁμ. Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Πέρα ἀπὸ τὶς στεφανιαῖες ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς, οἱ ὁποῖες, ὅταν πάσχουν, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν στηθάγχη, ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἢ καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, εἶναι καὶ οἱ περιφερικὲς ἀρτηρίες, ὡς οἱ ἀρτηρίες … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Ὁ σπερματικὸς Λόγος Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία προπαιδεία τοῦ χριστιανισμοῦ

Χρῆστος Νικολόπουλος Θεολόγος-Βυζαντινολόγος «Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία: Δύο λέξεις, ἀλλὰ λέξεις μεστές, μεγάλων καὶ ὑψηλῶν ἐννοιῶν. Μέσα σ’ αὐτὲς ἐγκολπώνεται ἡ τέλεια ἔννοια γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Μέσα σ’ αὐτὲς συνάπτονται τὰ πέρατα τῆς φιλοσοφικῆς ἐνέργειας. Μέσα σ’ αὐτὲς περιλαμβάνεται τὸ σύνολο τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ρωμανιστής – Βαλκανολόγος Δρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Chargé de cours á la Sorbonne (Paris) Τὸ ἔτος 2011 ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι Ἕλληνες παραγνωρίζοντας τὸν ἱστορικὸ καὶ θρησκευτικὸ συμβολισμὸ τῶν τελετῶν στὴ Θεσσαλονίκη παρεμπόδισαν τήν ὁλοκλήρωση τῶν καθιερωμένων ἐκδηλώσεων, τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61- ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ἐγκαινιάζομε σήμερα τὴν νέαν στήλην μας «Ἀποκαλύψεις», ἐρευνῶντες ἕνα σπουδαῖον θέμα, τὸ γλωσσικόν. Πώς απέτρεψαν, ο Κ.Τσάτσος και ο Ε. Παπανούτσος, την καθιέρωση του λατινικού αλφάβητου και της φωνητικής γραφής από τον Κ. Καραμανλή, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014 Σε ένα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝ. ΚΟΥΝΑΔΗ OM. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ) Ἐν πρώτοις θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἐρίτιμο κα Καρκαζὴ Γ. Γραμματέα τοῦ Σωματείου «Ὅμιλος Ἀρχαιοφίλων ἡ Ἀθήνη» γιὰ τοὺς ἐπαινετικοὺς λόγους της ποὺ ἀπήθυνε γιὰ τὴν ταπεινότητά μου, καθὼς καὶ τὴν Πρόεδρο καὶ τὸ … Συνεχίζεται