ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 13η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13.12.2022   13 Τ Εὐστρατίου – Αὐξεντίου – Εὐγενίου – Μαρδαρίου & Ὀρέστου μ. ἐπὶ Δοκλητιανοῦ, Λουκίας μ. τῆς παρθένου ἐκ Σικελίας, Προστάτιδος τῶν ματιῶν (304), Ἄρεως ὁσ. σοφοῦ ἀσκητοῦ Αἰγυπτιακῆς ἐρήμου, Ἀρσενίου ὁσ. ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Λάτρῳ,   Γαβριὴλ … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 12η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  12.12.2022     12 Δ    + Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ (348), Ἰωάννου ὁσ. Ἐπισκ. Ζιχνῶν (1333), Ἀλεξάνδρου ἱερομ. Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων Συνετοῦ μ. (3ος αἰ.), Ἀμωναθᾶ ὁσ., Ἄνθου ὁσ. Αἰθερίου μ. (3ος αἰ.), Εὐφημιανῆς & Φοίβης, Φίννιαν (Finnian) Ἱ. … Συνεχίζεται