ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

22.6.2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εὐριπίδου 12 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 1.Εἶναι κοινὸν μυστικὸν ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἔχει μόνον ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ αἰσχρότατα θεάματα ἀλλὰ καὶ ἔχει ἐξαθλιωθῆ καὶ εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀπόγνωσιν ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας, τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»

Θέλομεν νὰ ὑπηρετῇ ἀνιδιοτελῶς π.χ. : α) τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν (τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν), β) τὴν Ἑλλάδα, γ) τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, δ) τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, ε) τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας ὅπου γῆς, χωρὶς νὰ σᾶς ἀποκρύπτωμεν ὅτι ἡ πρώτη μας προτεραιότης … Συνεχίζεται

ΦΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Τὸ σπουργιτάκι καὶ τὸ κοριτσάκι

διὰ τοὺς μικρούς μας φίλους Μιὰ στοργικὴ σπουργιτίνα, ποὺ ζοῦσε πάνω στὶς φυλλωσιὲς ἑνὸς πλατύφυλου δένδρου, ἀνοίγοντας τὶς φτεροῦγες της πέταξε μακρυὰ γιὰ νὰ βρῇ σποράκια, γιὰ νὰ ταΐσῃ τὸ πολυαγαπημένο της σπουργιτάκι. Ὅταν γύριζε πίσω στὴν φωλιά, τὸ σπουργιτάκι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ * Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισις, ἂν ὑπῆρχε ὀλίγον φιλότιμον! * Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας τὴν 27.11.2015 1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχομεν γράψει τόσον εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη : … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ἠμποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα ζωῆς (ὑλικὴν καὶ πνευματικήν) τῶν πολιτῶν

Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα ἠμπορεῖ νὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἢ «νίλα καὶ συμφορά» ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου) Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΔΩΝ 1. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

  Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν. Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡμμη 65-ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἠλεκτρισμὸς καὶ λειτουργία τῆς καρδιᾶς

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἡ καρδιὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ αὐτομάτως, χωρὶς τὴν γνωστή της σύνδεσι μὲ τὸν ἐγκέφαλο. Γνώριζε ὁ Γαληνὸς τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ. ὅτι ἔχει αὐτοματισμὸ ἡ καρδιά. Οἱ αἰῶνες περνοῦσαν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

  1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!! 2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣEΩΣ

Ἡ ὑπογεία μάχη διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ὅπως τὴν καθογηγοῦν οἱ σκοτειναὶ κύκλοι τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων * *Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 4.11.2015 1.Αἱ τράπεζαι εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι, ὅπως ἡ … Συνεχίζεται