ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Posted on

22.6.2015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εὐριπίδου 12 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 1.Εἶναι κοινὸν μυστικὸν ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἔχει μόνον ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ αἰσχρότατα θεάματα ἀλλὰ καὶ ἔχει ἐξαθλιωθῆ καὶ εὑρίσκεται εἰς μεγάλην ἀπόγνωσιν ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας, τὴν ἀγρίαν φορολογίαν, τὴν ἀβεβαιότητα διὰ τὸ αὔριον καὶ τὴν ὑποτέλειαν ἡ ὁποία ἐξυφαίνεται νυχθημερόν. Τὸ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»

Posted on

Θέλομεν νὰ ὑπηρετῇ ἀνιδιοτελῶς π.χ. : α) τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν (τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν), β) τὴν Ἑλλάδα, γ) τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, δ) τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, ε) τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας ὅπου γῆς, χωρὶς νὰ σᾶς ἀποκρύπτωμεν ὅτι ἡ πρώτη μας προτεραιότης εἶναι τὰ παιδιά, ἡ Εἰρήνη, ἡ Ἀλήθεια καὶ κυρίως, σήμερον, τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!! Θέλομεν […]

ΦΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Τὸ σπουργιτάκι καὶ τὸ κοριτσάκι

Posted on

διὰ τοὺς μικρούς μας φίλους Μιὰ στοργικὴ σπουργιτίνα, ποὺ ζοῦσε πάνω στὶς φυλλωσιὲς ἑνὸς πλατύφυλου δένδρου, ἀνοίγοντας τὶς φτεροῦγες της πέταξε μακρυὰ γιὰ νὰ βρῇ σποράκια, γιὰ νὰ ταΐσῃ τὸ πολυαγαπημένο της σπουργιτάκι. Ὅταν γύριζε πίσω στὴν φωλιά, τὸ σπουργιτάκι ἄνοιγε τὸ μικρό του ράμφος καὶ ἡ σπουργιτίνα τοῦ ἔδινε ἀρκετὰ σποράκια γιὰ νὰ χορτάσῃ. […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΑΚΡΑΙΑ» ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Posted on

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ * Πόσο ἁπλὴ ἡ ἀντιμετώπισις, ἂν ὑπῆρχε ὀλίγον φιλότιμον! * Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἰστοσελίδα μας τὴν 27.11.2015 1. Καὶ περὶ τοῦ μεγίστου μακροχρονίου προβλήματος τοῦ Περιβάλλοντος ἔχομεν γράψει τόσον εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τεύχη : α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31) β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54) γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ Ἠμποροῦν νὰ ἀνυψώσουν τὴν ποιότητα ζωῆς (ὑλικὴν καὶ πνευματικήν) τῶν πολιτῶν

Posted on

Ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα ἠμπορεῖ νὰ ἔχωμεν τεράστια ὀφέλη ἢ «νίλα καὶ συμφορά» ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ (Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου) Ἐκ λεπτομερειῶν κρίνονται τὰ πάντα ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΟΔΩΝ 1. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης εὐσυνειδησία τόσον ἀπὸ τοὺς ἰδιώτας, οἱ ὁποῖοι κτίζουν πολυκατοικίας, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς Δήμους […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

Posted on

  Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν. Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον εἰς τὰς οἰκογενείας των. Δὲν συγκινοῦνται οἱ ἁρμόδιοι!!! […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡμμη 65-ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἠλεκτρισμὸς καὶ λειτουργία τῆς καρδιᾶς

Posted on

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἡ καρδιὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ αὐτομάτως, χωρὶς τὴν γνωστή της σύνδεσι μὲ τὸν ἐγκέφαλο. Γνώριζε ὁ Γαληνὸς τὸν 2ο αἰῶνα μ.Χ. ὅτι ἔχει αὐτοματισμὸ ἡ καρδιά. Οἱ αἰῶνες περνοῦσαν καὶ ποτὲ δὲν σκέφθηκε κανεὶς νὰ κάνει ἐπέμβασι στὴν καρδιά, ὅπως γινόταν στὸν ἐγκέφαλο, στοὺς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΣ – ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Posted on

  1.Οὐδεὶς ὑπερασπίζεται τὴν παραπλανητικὴν διαφήμισιν. Οὔτε συμφέρει, οὔτε συμβάλλει. Ἀντιθέτως διαβάλλει. Καὶ οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς καλῆς διαφημίσεως λέγουν πὼς περισσότερα ἀπὸ τὰ μισὰ χρήματα διαφημίσεως πᾶν χαμένα, ἁπλῶς δὲν γνωρίζουν ποῖα ἀκριβῶς, οὔτε ποῦ πηγαίνουν!!! 2.Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζομεν ὅτι τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον προσπαθεῖ νά «βολεύῃ» «ἡμετέρους» ἢ πανίσχυρας συντεχνίας ἐφαρμόζον τό «do ut des» […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣEΩΣ

Posted on

Ἡ ὑπογεία μάχη διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ὅπως τὴν καθογηγοῦν οἱ σκοτειναὶ κύκλοι τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων * *Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 4.11.2015 1.Αἱ τράπεζαι εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι, ὅπως ἡ καρδιὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ζωντανοὺς ὀργανισμούς. Δηλαδὴ νὰ λαμβάνουν τὰ χρήματα ἀπὸ τοὺς […]