Εορτολόγιο 30η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  30.12.2022 30 Π           Ἀνυσίας ὁσιομ. τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (298), Θεοδώρας ὁσ.τῆς ἀπὸ Καισαρίδος (8ος αἰ.), Φιλεταίρου μ. (351) καὶ τῶν ἁγ. 7 μ., Λέοντος ὁσ. Ἀρχιμανδρίτου, Γεδεῶνος τοῦ νέου ὁσ. τοῦ ἐν Τυρνάβῳ (1818), Ἀνυσίου ἐπισκ. Θεσ/νίκης (407), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 29η  Δεκεμβρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    29.12.2022   29 Π Τῶν Ἁγίων 14.000 ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων νηπίων, Θαδδαίου ὁμολογητοῦ ὁσ.μαρτυρήσαντος ἐπὶ Εἰκονομαχιῶν (9ος αἰ.), Μαρκέλλου ὁσ. (5ος αἰ.), Βενιαμίν ὁσ., Ἀθηνοδώρου ὁσ., Γεωργίου ὁσ.Νικομηδείας ποιητοῦ τῶν κανόνων,   Βασιλίσκου ὁσ. Σιβηρίας(1824), Μνήμη πάντων τῶν … Συνεχίζεται