Τάμα του Έθνους Βράβευσις Μαρία Καραγιάννη Πανήγυρις Αγ. Νέου  Οσιομάρτυρος Παύλου  Αροανία Καλαβρύτων   27.5.23

7.6.2023   Σήμερα παρουσιάζουμε τὴν Βράβευσιν τῆς Ἐθελόντριας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ἡ ὁποία πάντοτε μὲ τὸ χαμόγελο τρέχει νὰ ἐξυπηρετῇ κάθε ἔχοντα ἀνάγκη καὶ εἶναι πάντα παροῦσα στὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, στὶς ἐκδηλώσεις, στὰ ἔντυπα.   Ἡ μακροχρονίως ταχυτάτη καὶ πιστότατη ἐθελόντρια … Συνεχίζεται

Αείμνηστος Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος Ένας Θερμότατος και Επιφανής Φίλος του Τάματος των Ηρώων του 1821 (+2.6.2023) 6.6.2023

αναρτήθηκε σε: Νεκρολογία | 0

  Μᾶς ἐλύπησε σφόδρα ἡ εἰς κύριον ἀποδημία τοῦ  ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικoῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΑΓΕΕΘΑ) ἀειμνήστου Στρατηγοῦ Μιχαὴλ Κωσταράκου (Φεβρουάριος 1956 – 2 Ἰουνίου 2023), ἐν ἀποστρατείᾳ Στρατηγοῦ τοῦ Πυροβολικοῦ, ὁ ὁποῖος, εἰς τὴν μακρὰν ἐπιτυχῆ πορεία του εἰς … Συνεχίζεται

Βράβευσις Αποστόλου Μπρέντα Εικονολήπτου Επικαίρων, ιστορικού ερευνητού.  Ι. Πανήγυρις Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων 27.5.23

  Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 6.6.2023   Συνεχίζομε τὶς Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ποὺ πραγματοποιήθησαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τὴν 27.5.2023 εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών    31η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

31  Τ Ἑρμείου μ. ἐκ Καππαδοκίας (160), Μάγου μ. (160), Τῶν 5 μ. ἐν Ἀσκαλώνι, Πετρονίλας μ. (1ος ἤ 3ος αἰ.),    Εὐσταθίου πατρ. Κων/πόλεως (1025), Φιλοθέου ἐπ. Τομπόλσκ (1727), Κρήσκεντος μ. ἐκ Σαρδηνίας (130),              Κανδίου, Κανδιανοῦ, Κανδιανέλλης καί Πρώτου μ. (304), Πασχασίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 30η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

30  Τ Ἰσαακίου ὁσ. ἐκ Συρίας τοῦ ὁμολογ. Μονῆς Δαλμάτων Κων/πόλεως (396), Ναταλίου μ., Ρωμανοῦ, Τελετίου ᾿Αφροδισίου, ᾿Αγαπίου, Εὐσεβίου, Χαραλάμπους καί Χριστίνης ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μ., Βαρλαὰμ ὁσ., Ἐμμελείας μητρὸς τοῦ Μεγ. Βασιλείου, Βενανδίου ὁσ. ἐκ Γαλλίας (4ος αἰ.), Κυπριανοῦ τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 29η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

29  Δ Θεοδοσίας παρθενομ. Φοινίκης (307),  Θεοδοσίας ὁσιομ. Κων/πόλεως (730)  Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας (328), Ὀλβιανοῦ ἐπ. Ἀνέου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ.(3ος αἰ.), Ἰωάννου (Νάννου) νεομ. Θεσ/νίκης (1802), Ἀνδρέου Ἀργέντη ἐκ Χίου Νεομ. (1465), Ethelbert Βασιλέως Ἀγγλίας (794),  Ἀνάμνησις τῆς θλιβερᾶς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 28η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

28  Κ + 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ,  Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτινῆς Ἱερομ., Ἑλικωνίδος ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ ἐν Κορίνθῳ μ. (244), Κρήσκεντος, Παύλου & Διοσκουρίδου μ. (3ος αἰ.), Ἀλεξάνδρου ἐπ. Θεσ/νίκης (4ος αἰ.), Σενατόρου ἐπ. Μιλάνου (480), Χέρωνος ἐν Γαλλίᾳ ἱερομ. (5ος αἰ.), Ἰούστου ἐπ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 27η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

27  Σ + Ἰωάννου τοῦ Ρώσου (1730)  (Τὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου εὑρίσκεται ἄφθαρτον εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας), Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος ἱερομ. Σάρδεων, Ρεστιτούτης μ. & τῆς συνοδείας αὐτῆς ἐν Σόρᾳ Ἰταλίας (3ος αἰ.) Ἰουλίου μ.τοῦ στρατηλάτου ἐκ Ρουμανίας (3ος αἰ.) Ἀλυπίου μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023  Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 26η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

26  Π Ἀλφαίου Ἀποστόλου, Κάρπου Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70, Ἀβερκίου μ. & Ἑλένης ἀδελφῆς αὐτοῦ,            Ζαχαρίου δευτέρου ἐπισκόπου Βιέννης ἱερομ. (160), Ἐλευθερίου ἐπ. Ρώμης (189),            Φουγατίου & Δαμιανοῦ ὁσ. μοναχῶν ἐκ Ρώμης, διαδωσάντων τὸ Εὐαγγέλιον εἰς Ἀγγλίαν (2ος αἰ.), Πρίσκου μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 25η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

25  Π + ΑΝΑΛΗΨΙΣ, Μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (850),  Κελεστίνου μ., Ὀλβιανοῦ ὁσ., Ζηνοβίου ἐπ. Φλωρεντίας (390), Μαξίμου & Βικτωρίνου ἱερομ. ἐν τῇ πόλει Ἐβρέ της Γαλλίας (384), Ἀλδέλμου (Aldhelm) ἐπ. Sherborne Ἀγγλίας … Συνεχίζεται