ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Posted on

  1. Λόγῳ τῆς καθημερινῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα, περιορίζονται συνεχῶς τὰ ἔσοδά μας εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντέξωμεν περαιτέρω. Ἀπεναντίας, λόγῳ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς αὐτῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, τὰ ἔξοδά μας πολλαπλασιάζονται. Ἐν τῷ μεταξὺ ὑπάρχουν ὀργανωμένα συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἐπιδοτοῦνται παντοιοτρόπως καὶ διατυμπανίζουν εἰς ποίους Ναοὺς ἢ πλατείας […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ !

Posted on

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) (ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυνθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…). Ὅμως «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)… 1. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως, οἱ περισσότεροι τῶν ἐθελοντῶν μας εἴτε ἔφυγον ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωὴν ἢ ἠσθένησαν ἢ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό…

Posted on

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Τὸ καλοκαίρι, Ἰούλιο, Αὔγουστο, ἡ θάλασσα στὸ Σαρωνικὸ δὲν εἶναι κρύα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει στὸν Εὐβοϊκὸ καὶ στὶς περισσότερες παραλίες τῶν νησιῶν μας. Πηγαίνεις στὴ Βουλιαγμένη, τὸ Σούνιο καὶ ἡ θερμοκρασία εἶναι γύρω στοὺς 18-20 °C, ἐνῷ τὸ χειμώνα τὸν Φεβρουάριο κατεβαίνει χαμηλὰ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΗΡΩΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Posted on

Εἰς τὸ τεῦχος 67 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἰς τὸ ἄρθρον «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ὁ ἀσκητὴς μοναχὸς πατὴρ Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλαν Ἁγίου Ὄρους ἀνέφερεν ὅτι ὁ Ρήγας Φερραῖος εἶχεν ἀφορεσθῆ. Ὁ φίλος ἰατρὸς Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος μᾶς ἀπέστειλεν τὸ πόνημά του «Ρήγας καὶ Ὀρθόδοξη πίστη […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68 -ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ; * ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ

Posted on

(Δηλαδὴ μὴ σπεύδωμεν νὰ ἀποφαινόμεθα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχωμεν ἐξετάσει τὴν ὅλην ἱστορίαν τῆς ὑποθέσεως). 3.8.016 Ὅπως ἀνεφέρθη ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 67, πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ ἄδικοι ἀφορισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλεν ὁ εἰδεχθέστατος Σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β΄, ἀπαγχονίσας ἀκόμη καὶ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Ε΄, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἅγιος […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Posted on

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 664/12.7.2016 Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε ὅλοι σας καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ’εὐχήν. 1.Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλα Ἁγίου Ὄρους μᾶς ἀπέστειλε ἐκλαϊκευμένο ἄρθρο του εἰς τὸ ὁποῖον καταλήγει ὅτι : «Ἐὰν δὲν ἀρθοῦν ἀμέσως ἐπίσημα οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ ἐναντίον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΚΟΥΡΑΓΙΟ

Posted on

ΚΟΥΡΑΓΙΟ Τὸν πύργο χτίζουμε ὅλοι ἀντάμα καὶ στὸ Χριστὸ κάνουμε τάμα κανένας μας νὰ μὴ σταθῇ, ὥσπου ἡ δουλειά μας νὰ τελειώσῃ, στὸ βράχο ὁ πύργος νὰ ριζώσῃ, κι ἴσα μὲ τ’ ἄστρα νὰ ὑψωθῇ! Ἄλλοι ἀγκωνάρια πελεκᾶνε, κι ἄλλοι τ’ ἀσβέστι κουβαλᾶνε καὶ φτιάχνουνε πηλὸ ἀπ’ τὴ γῆ. Καθεὶς τὸν κόπο του θὰ βάλῃ, […]