ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 22.6.2016 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

  1. Λόγῳ τῆς καθημερινῶς ἐπιδεινουμένης οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα, περιορίζονται συνεχῶς τὰ ἔσοδά μας εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντέξωμεν περαιτέρω. Ἀπεναντίας, λόγῳ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς αὐτῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, τὰ ἔξοδά μας πολλαπλασιάζονται. Ἐν τῷ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΛΕΙΝΕΙ 24 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ !

«καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12) (ὅταν ἀποκορυφωθῆ τὸ κακό, τότε θὰ ἀποθαρρυνθοῦν καὶ θὰ ἀποκάμουν οἱ περισσότεροι…). Ὅμως «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)… 1. Ἐν τῷ μεταξὺ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό…

  Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντής τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Τὸ καλοκαίρι, Ἰούλιο, Αὔγουστο, ἡ θάλασσα στὸ Σαρωνικὸ δὲν εἶναι κρύα. Τὸ ἴδιο συμβαίνει στὸν Εὐβοϊκὸ καὶ στὶς περισσότερες παραλίες τῶν νησιῶν μας. Πηγαίνεις στὴ Βουλιαγμένη, τὸ Σούνιο … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΗΡΩΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Εἰς τὸ τεῦχος 67 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἰς τὸ ἄρθρον «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ὁ ἀσκητὴς μοναχὸς πατὴρ Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλαν Ἁγίου Ὄρους ἀνέφερεν ὅτι ὁ Ρήγας Φερραῖος εἶχεν ἀφορεσθῆ. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68 -ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΑΛΤΡΟΥΪΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ Ἤ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ; * ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΗΣ

(Δηλαδὴ μὴ σπεύδωμεν νὰ ἀποφαινόμεθα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχωμεν ἐξετάσει τὴν ὅλην ἱστορίαν τῆς ὑποθέσεως). 3.8.016 Ὅπως ἀνεφέρθη ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 67, πρέπει νὰ ἀρθοῦν οἱ ἄδικοι ἀφορισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλεν ὁ εἰδεχθέστατος Σουλτάνος Μαχμοὺτ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 664/12.7.2016 Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε ὅλοι σας καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ’εὐχήν. 1.Ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλα Ἁγίου Ὄρους μᾶς ἀπέστειλε ἐκλαϊκευμένο ἄρθρο του εἰς τὸ ὁποῖον καταλήγει … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΚΟΥΡΑΓΙΟ

ΚΟΥΡΑΓΙΟ Τὸν πύργο χτίζουμε ὅλοι ἀντάμα καὶ στὸ Χριστὸ κάνουμε τάμα κανένας μας νὰ μὴ σταθῇ, ὥσπου ἡ δουλειά μας νὰ τελειώσῃ, στὸ βράχο ὁ πύργος νὰ ριζώσῃ, κι ἴσα μὲ τ’ ἄστρα νὰ ὑψωθῇ! Ἄλλοι ἀγκωνάρια πελεκᾶνε, κι ἄλλοι … Συνεχίζεται