ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

ΑΣ ΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΓΟΠΟΝΟΙ                                                                                                             30.11.2020 Συνειρμικῶς ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν ἡ κατωτέρω  σοφὴ ρῆσις καὶ προτροπὴ  τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀπελπισμένος κραύγαζε εἰς φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του: Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε […]

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930)

Posted on

ΘΕΟΔΩΡΑΣ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ, ὁμ. Καθηγητρίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων                                                                                        29.11.2020 Ἡ Ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστήμιου Ἰωαννίνων κυρία Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου μεταξὺ τῶν πολλῶν συγγραμμάτων της, ἀναφέρει καὶ πολλὲς λεπτομέρειες εἰς τὸ συνημμένο σύγγραμμά της: «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ἘΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930)»,  ποῦ καὶ πῶς εἶχαν προγραμματίσει προσωπικότητες τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας νὰ πραγματοποιήσουν τὸ […]

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ

Posted on

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000) ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς Διευθυντὰς Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητὰς Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους καὶ Μετεκπαιδευομένους, μὲ εὐρὺ ζῆλο γιὰ ἐπιμόρφωσιν,  ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια […]

ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

Posted on

3. ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ, ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (2014)  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» (2020)                                                                                                 27.11.2020 Στα πλαίσια των ενημερώσεων των φίλων του Τάματος δημοσιεύομε σήμερα το άρθρο εις την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» του δημοσιογράφου Ιωάννη Πρετεντέρη από 18.9.2020  και την σύντομη απάντησιν των φορέων μας από 19.11.2020. Ενώ το δημοσιεύμα του κυρίου Πρετεντέρη ήταν σχεδόν 390 […]

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

Posted on

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ 2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Επειδή στον αιώνα των ταχυτήτων που ζούμε όλα τρέχουν αστραπιαίως και εμείς πρέπει να συγχρονιζόμεθα και να μη είμεθα όχι μόνον κουτσές χελώνες αλλά ούτε καν ταχύτατοι λαγοί,  οι οποίοι χώνονται μέσα σε «ντουμάνια» και τα κυνηγόσκυλα αναγκάζουν τους λαγούς να εξέρχωνται, οπότε οι κυνηγοί χαίρονται αφαντάστως για […]

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

Posted on

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ 1.ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Στὶς λιγώτερο ἀπὸ 40 ἡμέρες ποὺ ἀπομένουν μέχρι τὴν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀρχίζουμε μία σειρὰ ἀπὸ ρεαλιστικὰ ἄρθρα ἐνημερωτικά, γιὰ νὰ ὑπενθυμίζουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν καὶ γιὰ νὰ μαθαίνουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει. Ὑπενθυμίζομε στὴν ἀγάπη σας ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμα καὶ τοὺς […]

ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑ, VIDEO – 3.10.2020

Posted on

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 3.10.2020 Video  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ                                                                                 21.11.2020 Ἡ πανήγυρίς ὡλοκληρώθηκε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια: Ἐτηρήθησαν ἀπολύτως οἱ κανόνες ὑγιεινῆς λόγῳ covid 19, διότι ἐμεῖς συμφωνοῦμε ἀπολύτως ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐν λόγῳ ἐπιδημία  καὶ πρέπει πάντοτε νὰ τηροῦνται οἱ κανόνες γιὰ νὰ […]

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΥΨΗΛΑ  20.11.2020 ΠΡΩΤΟΝ Ὁ Κορωνοϊὸς ἐμφανίζεται ὅλο καὶ περισσότερον στὴν ζωή μας. Ἡ παρουσία του εἶναι βεβαία. Ὁ τρόπος του ὅμως εἶναι περίεργος. Καὶ ἡ ταχύτητα παραγωγῆς του ἀκόμη πιὸ περίεργη. Διότι σοβαροί, εὐσυνείδητοι, πεπειραμένοι, μὲ ἦθος χαρακτῆρος καὶ εὐποιΐα ἐπιστήμονες πάντοτε ξημερωβραδιάζοντο ἐπὶ πολλὰ ἔτη διὰ […]

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Posted on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΝ) ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (13 – 14 Νοεμβρίου 2020) Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστη θέσιν νὰ ἀνακοινώσωμε τὸν σύνδεσμον τῆς ζωντανῆς μεταδόσεως τοῦ συνεδρίου : *Synedrio.petheol.gr <http://Synedrio.petheol.gr>* τὸ ὁποῖον διοργανώνει ἡ δραστήρια Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων (ΠΕΘ). Ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωσις, […]