26η &.28η 10.2022 Τὸ Τάμα του Έθνους ἐνθυμείται , προνοεῖ καὶ ἐλπίζει. Ο Έφορος – Συντονιστής του Σωματείου Κ. Ευγένιος Χαϊτίδης καταθέτει στεφάνι στους Βουλιαράτες Βορείου Ηπείρου την 28.10.2022

Posted on

  Μὲ ὁμόφωνη ἀπόφασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»  ἐξουσιοδοτήθη ὁ Ἔφορος – Συντονιστὴς τοῦ Σωματείου κ. Εὐγένιος Χαϊτίδης νὰ καταθέσῃ ἐκ μέρους τοῦ Σωματείου στέφανον τὴν 28.10.2022 εἰς τοὺς ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.   Ἐλπίζομε, εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα  τὰ βέλτιστα γιὰ ὅλους. Ἐπειδή πιστεύομε ὅτι τὰ συνημμένα θέματα εἶναι […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γενικὴ Συνέλευση – Ἀρχαιρεσίες – Νέο ξεκίνημα   14.10.2022

Posted on

  Νέο ξεκίνημα καὶ διεύρυνση σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ἀλλὰ καὶ ὅπου ὑπάρχουν Ἕλληνες στὸν κόσμο, ἀποφάσισε καὶ ἤδη ὑλοποιεῖ ἡ νέα Διοίκηση τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἀκολουθώντας τὰ ἴχνη τοῦ ρέκτη Προέδρου του, Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλου, ποὺ ὑπηρετεῖ θυσιαζόμενος τοὺς ἱδρυτικοὺς σκοπούς του.   Οἱ σκοποὶ τοῦ Σωματείου, ὅπως ὁρίζονται […]

Τάμα του Έθνους και Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος» Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις την 10.10.2022

Posted on

Τάμα του Έθνους και Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»  Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις την 10.10.2022                                                 8.10.2022   Οἱ Γενικὲς Συνελεύσεις   τοῦ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καὶ τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»    τὸν προηγούμενον Ἰούνιον τοῦ 2022 ἀνεβλήθησαν.   Τὰ Δ.Σ. ὥρισαν νὰ γίνουν τελικῶς […]

Τάμα του Έθνους σε Διεθνή Διαδικτυακή Ενημέρωση μέσω του φίλου Κοινωφελούς Φορέως International Hellenic Association. Διάλεξις της 6.10.2022 ώρα Ελλάδος 20.00 – 21.15

Posted on

Καθὼς ἔχει ἐπικεφαλίδα καὶ τὸ Ἐπιστολόχαρτό μας    ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  –  ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ   προστρέχομε σὲ κάθε κίνησιν φιλίας καὶ τείνομε χείρα συνεργασίας πρὸς τοὺς πάντας.   Ὁ ἐ.Ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Βόγγολης, συντονιστὴς τῶν Κοινωφελῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Διεθνοῦς Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων «International Hellenic Association» (I.H.A.) μετὰ τοῦ Προέδρου ἐ. Πλοιάρχου Α΄Τάξεως Ε.Ν. κ. Εὐαγγέλου […]