ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79- ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Posted on

Χάρης Δημοῦτσος – δημοσιογράφος Ἡ συνάντηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεανθρώπου μέ τό ἑλληνικό πνεῦμα, γέννησε τήν Ὀρθοδοξία ἡ ὁποῖα εἶναι ἡ ἑλληνική ἔκφανση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἔτσι παρατηροῦμε σέ πολλές περιπτώσεις ἕνα εἶδος δημοκρατίας στήν δομή τοῦ κλήρου, ἡ ὁποῖα ἐπεκτάθηκε καί στήν κοινωνία. Στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα, ἡ ἐκκλησία τοῦ Δήμου ἦταν τό κυρίαρχο ὄργανο καί […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ Η ΕΛΠΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ 20.1.2019 ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ

Posted on

19.1.2019 * Καλοῦνται οἱ φίλοι νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί μας καὶ νὰ συνταχθοῦν κάτω ἀπὸ σύνθημα: «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ» Συγχαίρομε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιον, τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατον Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, τοὺς Σεβασμιωτάτους Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, Κερκύρας κ. Νεκτάριον, […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ EΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Posted on

1.2.2019 * 1.Μᾶς κυριεύουν θρῆνοι καὶ κοπετοὶ διὰ τὰς συνεχιζομένας ἐθνικὰς μειοδοσίας καὶ διὰ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα ζοῦμε καὶ τὰ ὁποῖα προανήγγειλε τὴν 12ην Μαρτίου 2006, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κυρία Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη!!…: ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=VCuxEGKJXRQ εἰς τὸν ἀναλαμβάνοντα τότε καθήκοντα Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν!!!… Δηλαδὴ τὴν ἀποδόμησιν τῶν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ Ι.Π.Η.Π.Α. ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 563-20.6.2019

Posted on

  Ἀγαπητέ μας κύριε Δήμαρχε, Συγχαρητήρια γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ Δήμου Καλαβρύτων. Εὐχόμεθα Ὑγεία καὶ Δύναμη γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν σκοπῶν σας. Ἡ ὀρθολογικὴ ἀνάπτυξη τῶν Καλαβρύτων μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ ἐσᾶς ὡς ἡγέτη αὐτῆς, μετὰ τῶν ἀνιδιοτελῶν συνεργατῶν ποὺ ἔχετε καὶ θὰ ἐπιλέξετε ἀνὰ στόχο!!!… 1.Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων, τὴν εὐγενικὴ φιλοξενία σας στὰ Καλαβρυτα […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Posted on

19.8.2019 Συγκρίνοντες τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα διὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς καὶ τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἔχομε νὰ παρατηρήσωμε – τὰ καθαρὰ μαθηματικὰ μᾶς δείχνουν – τὰ ἑξῆς: 1.Ἐνῷ εἰς τὶς Εὐρωεκλογὲς ἡ ἀποχὴ καὶ τὰ λευκά / ἄκυρα ἦσαν 45,70%, εἰς τὶς Ἐθνικὲς Ἐκλογὲς ἦταν 44,17%!!!!!…… Δηλαδὴ παρατηροῦμε ὅτι τότε ἐδίδετο ἡ εὐκαρία νὰ ψηφίζωνται διὰ Εὐρωβουλευτὲς καὶ […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7.7.2019

Posted on

5.7.2019 Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε: «…πάντα πρέπει νὰ ψηφίζουμε μὲ δύο κριτήρια: α) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ ὁ ὑποψήφιος τὸν Θεὸ καὶ εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας!!!!!….. καὶ β) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα καὶ ἀποβλέπει στὸ γενικὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ ὄχι στὸ δικό του συμφέρον!!!!!….. Ἐὰν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο ἄλλο κριτήριο, ἐκτὸς […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Posted on

23.5.2019 Ἀγαπητοὶ φίλοι, 1.Ὅπως ἐπανειλημμένως καὶ πρὸ πολλοῦ ἔχομε τονίσει προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς, ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀτιμάζωμε τὸν Τίμιον Σταυρὸν θέτοντες αὐτὸν ἐμπρὸς ἀπὸ ὀνόματα ἀθέων, ἀπίστων, ἀμοραλιστῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνον στεροῦνται ἀρίστης ἔξωθεν καλῆς μαρτυρίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύουν, βιώνουν καὶ ἐνεργοῦν ἄκρως ἀντίχριστα, ψηφίζοντες τρισαθλίους νόμους, διὰ τὴν ἀποδόμησιν τῶν λαϊκῶν […]

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79- ΕΚΛΟΓΕΣ

Posted on

γράφει ὁ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΑIΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΗΣ * Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ Ἑλλάδα καὶ κάθε ἄθεος καὶ ἀντίχριστος καὶ διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στὴν χώρα αὐτὴ τῶν μαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων!!!!!…… Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς αὐτοῦ τοῦ πανάρχαιου λαοῦ ποὺ λέγεται Ἑλληνισμὸς καί τῆς Ὀρθοδοξίας;;;;;….. Ποιός θὰ ἀπαντήξη τὸ κακό;;;;;…. Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἢ ὁ πάπας ποὺ ἔχει […]

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Ἁγ.Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920),                                                 9 Νοεμβρίου

Posted on

                                                                                                  9.11.2022 Μεγάλη ἑορτὴ σήμερα τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920).     Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα) Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς […]

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Αγία Όλγα από την Αλάσκα      8.11.2022

Posted on

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Αγία Όλγα από την Αλάσκα                                                                                                   8.11.2022 Μεγάλη ἑορτάσιμος ἡ σημερινὴ ἡμέρα :   8  Τ     + Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ – Γαβριὴλ &               τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων & Οὐρανίων Ἀγγελικῶν               Ταγμάτων (Ἀγγέλου – Εὐστρατίου -Χερουβείμ – Σεραφείμ […]