Αείμνηστος Μητροπολίτης Γλυφάδας Κυρός 22.2.2019, Τάμα του Έθνους

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 2

1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάτες καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν,  τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,  «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019 – 2020

Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οὐδόλως ἐνδιαφέρονται διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἑορτολόγιον, ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνωνται ὅλοι οἱ γνωστοὶ Ἅγιοι τῆς Ὑφηλίου τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἠναγκάσθημεν καὶ τὸ ἀνελάβαμε ἡμεῖς. Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΒΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-Η ΛΕΞΙΠΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  Εἰς τὰς καθημερινὰς συζητήσεις μὲ πολλοὺς φίλους καὶ γνωστοὺς διαπιστώνομε ὅτι ὅλοι ἀγανακτοῦν δικαίως, χωρὶς νὰ ἁμαρτάνουν, διὰ τὴν μεγίστην λεξιπενίαν ποὺ μαστίζει τοὺς νεοέλληνας, ὥστε δὲν καταλαβαίνουν οὔτε κοινὰς ἑλληνικὰς λέξεις – ἐκφράσεις τῆς καθομιλουμένης καθαρᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. τ. Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» + Σεπτέμβριος 2018 Μὲ λύπην μας ἐνημερώθημεν, καθυστερημένως, διὰ τὴν ἀπώλειαν τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας, ἐπιστηθίου φίλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου Μαρκαντώνη, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΜΟΝΟΣΤΑΥΡΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ

  Ἐπειδὴ ὁ κ. Παν/της Κουρουμπλὴς εἰς τὰ κοινωνικὰ θέματα ἐτάσσετο ὑπὲρ τῆς ἀνακουφίσεως τῶν λαϊκῶν μαζῶν – συνταξιούχων καὶ μισθωτῶν, εἰς δὲ τὰ πνευματικὰ θέματα ἦτο πιστὸν μέλος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ ὡμολόγει Ἰησοῦν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Γλυφάδας κυρὸς ΠΑΥΛΟΣ

22.2.2019 * 1.Τὰ μέλη, οἱ φίλοι, οἱ συνεργάται καὶ οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν προοπτικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-Ὁ Δεκάλογος τοῦ πατριωτισμοῦ τοῦ Γρηγορίου Ξενοπούλου

  1. Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη τῆς πατρίδος βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀπὸ τοὺς λόγους, τὰ ζήτω, τὶς σημαῖες, τὶς μουσικές, τὰ κανόνια. 2. Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη τῆς πατρίδος δὲν εἶναι ἡ συγκίνηση τῆς στιγμῆς, ποὺ σβήνει σὰν τὴν σπίθα. Εἶναι ἕνα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-«Πομπάρει» κι ἡ βαλβίδα – Πρόπτωση μιτροειδοῦς

  Παῦλος Κ. Τούτουζας, Ὁμ. Καθηγητὴς- Διευθυντὴς του Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα βρίσκεται μεταξὺ τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου καὶ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Κατὰ τὴ διαστολὴ τῆς καρδιᾶς ἀνοίγει ἡ μιτροειδὴς βαλβίδα καὶ ὀξυγονωμένο αἷμα ἀπὸ τοὺς πνεύμονες περνάει ἀπὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 141/1991, που τροποποιήθηκε με το ΠΔ 120/2013) οι υπαίθριες συναθροίσεις σε ορισμένη περιοχή, μπορεί να απαγορεύονται προληπτικά, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, μόνο, αν … Συνεχίζεται