ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 17η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.12.2022

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

17 Σ + Διονυσίου Ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ (1624) τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἔκρυψε τὸν δολοφόνον τοῦ ἀδελφοῦ του, ἀλλὰ καὶ τὸν φυγάδευσε, Δανιὴλ προφήτου (560 π.Χ.) & τῶν 3 Παίδων (Ἀνανίου, Ἀζαρίου& Μισαήλ) (ἑορτὴ Πυροσβεστικοῦ), Πατερμουθίου, … Συνεχίζεται