ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1. Παρὰ τὸ ἐνσκύψαν ἐπίκαιρον, λίαν εὐλογημένον ψύχος, τὴν «πλύσιν ἐγκεφάλου» ὑπὸ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως διὰ δῆθεν ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, τὴν ἀδιαφορίαν ἤ τὴν σκόπιμον παράλειψιν σχεδὸν ὅλων τῶν Μ.Μ.Ε. νὰ ἀναφέρουν τὴν ἐκδήλωσίν μας, ἰδίως τὰ ὀνόματα τῶν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Κάνομεν ἀπεγνωσμένας προσπαθείας διὰ νὰ ἐξασφαλίζωμε ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν καὶ νὰ ἔχωμε τὴν δυνατότητα νὰ συνεχίζωμε νὰ συνδράμωμε δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας, παρ’ὅλον ὅτι στερούμεθα ὁποιασδήποτε βοηθείας ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ παρὰ τὴν τεραστίαν οἰκονομικὴν (ἀπόρροιαν τῆς ἠθικῆς τοιαύτης) … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΤΟ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑΙ, ΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΙ 1. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν αἱ ἄφρονες πολιτικαὶ μὲ τὸ νά «βολεύουν» τὰ αἰτήματα τοῦ «συρφερτοῦ» τῶν ὀπαδῶν τῶν παραταξιακῶν των ὀργανώσεων (π.χ. οἱ λιμενεργάται νὰ εἰσπράτουν μηνιαίως περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι λαμβάνουν ὅλον τὸ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ 1. Διὰ τὸν ἀνεπανάληπτον, εὐλαβῆ, ταπεινὸν καὶ ὀρθοπρατοῦντα Ἰωάννην Καποδίστριαν ἐγράψαμεν ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν 2003 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 13, σελ. 10-34: ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 6/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 -ΠΡΟΣΩΠΙKΑΙ, ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ

Τό ἔργον του «ὅσοι ζωντανοί» πολὺ ἐντυπωσιάζει, ἀλλὰ καὶ προβληματίζει. Τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, ἀπὸ αὐτὸ ἠντλήθησαν. Ἄν διαπιστώνωνται ὁμοιότητες μὲ τὴν σημερινὴν πολιτικὴν πραγματικότητα, θὰ τὸ κρίνῃ ὁ ἀναγνώστης. Ἄνθρωπος, ὁ Ἴων Δραγούμης, μὲ βαθὺ πατριωτικὸν φρόνημα, μὲ ζῆλον καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΗ (3.000 π.Χ.) Ἀπὸ ὅσα καταναλώνει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν διατροφήν του, μόνον τὰ τρία τέταρτα τοῦ χρειάζονται. Τὸ ὑπόλοιπον ἕν τέταρτον εἶναι διὰ τὸν ἰατρόν του…. Προσφορὰ συνεργάτου μας Χρ.Λεβέντη (εὐχόμενοι ταχεῖαν ἀνάρρωσιν). ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ (προσφορὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – Ὑπέρτασις εἰς τοὺς ἡλικιωμένους

Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής- Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας Ρωτᾶς τί συμβαίνει μὲ τὴν πίεσίν σου, ἔχεις 12 καὶ 13 ὅλην τὴν ἡμέραν, πρωί-μεσημέρι-ἀπόγευμα καὶ αἰφνιδίως τὸ βράδυ χτυπᾶ 18 ἢ 19. Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι εἶσαι ἡλικιωμένος, ἔφθασες τὰ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – TΑ ΦΩΤΑ ΣΤ’ΑΪΒΑΛΙ

τοῦ Φώτη Κόντογλου (ἀπὸ τὸ βιβλίον του «Τὸ Ἀϊβαλί ἡ πατρίδα μου») Στὰ θαλασσινὰ τὰ μέρη ρίχνουν τὸν Σταυρό, ὕστερ’ ἀπ᾿ τὴν Λειτουργία τῶν Θεοφανίων. Ἔτσι τὸν ἔρριχναν καὶ στὴν πατρίδα μου, κ’ ἦταν ἕνα θέαμα ἔμορφο καὶ παράξενο. Ξεκινοῦσε … Συνεχίζεται