ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – «ΠΑΝΤΕΣ… ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ· … ΕΩΣ ΕΝΟΣ» (Ρωμ. 3,12) ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΔΕΡΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

1. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν μέχρι πρότινος Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων, ποὺ δουλεύουν «τὰ ἄλογα» νὰ τρώγουν οἱ «ξεσαμάρωτοι ἡμίονοι», οἱ ὁποῖοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν, εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν, ὅλα τὰ ἀδύνατα καθίστανται … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – «ΤΙ ΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

(ποῖος νομίζουν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) (Ματθ. 16, 13) ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ Θεοφάνεια 2011 Ἀξιότιμε κ. Ἰ. Ἀναγνωστόπουλε. Ὁ Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς Σας καὶ εὐλογῶν τὸ ἔργον … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚAI ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑΣ ΠΤΩΧΟΤΑΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ Φεβρουάριος 2011 Ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε, Καλὴ χρονιὰ καὶ ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ σᾶς δίδῃ δύναμι γιὰ νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργον σας. Ἐλάβαμε τὴν ἀπὸ 16.12.2010 ἐπιστολή σας καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς διὰ τὰς εὐχὰς καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΕΥΛΑΒΟΥ ΤΑΣ ΔΙΑΒΟΛΑΣ ΚΑΝ ΨΕΥΔΩΣ ΩΣΙΝ (Ἰσοκράτης)

…καὶ ἐπειδὴ «ἡ γυναῖκα τοῦ Αὐτοκράτορος δὲν πρέπει μόνον νὰ εἶναι ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται τιμία», ἀναγκαζόμεθα νὰ «κλέψωμε» τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον χῶρον ἀπὸ ἄλλα σπουδαῖα θέματα καὶ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὸν «χορὸν» τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρὼ, ποὺ «ροκανίζουν» … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46-Ἄσκησις καὶ πνεῦμα.

Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Ἡ τακτικὴ σωματικὴ ἄσκησις εὑρίσκεται εἰς τὴν κορυφὴν τῆς πυραμίδας τῶν παραγόντων, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ὑγείαν, καθὼς συμβάλλει εἰς τὴν ὁμαλὴν βιολογικὴν ἀνάπτυξιν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ   Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀρ. 33/22.2.2011 Γ.Ι. Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε. Καλὸν καὶ εὐλογημένον Τριώδιον – Καλὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν. 1. Ἀναφερόμενοι εἰς τὰς τηλεφωνικὰς ἐπικοινωνίας, ποὺ εἶχεν ὁ Πρόεδρός μας μετὰ τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, Σᾶς ἀναφέρομεν, ὅτι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος οἰκονομικῶν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά «στριμώχνωμεν», ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα θέματα δυνάμεθα εἰς περιωρισμένον ἀριθμὸν σελίδων, διὰ νὰ μὴ ὑπερβῇ τὸ βάρος καὶ διὰ ἐλάχιστα ἐπὶ πλέον γραμμάρια χρεωθῶμεν μὲ ἀνωτέραν κλίμακα, ὁπότε … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κυρίες καὶ κύριοι… Εὐχαριστῶ θερμὰ ποὺ μοῦ δίνετε τὸ λόγο μέσα σ’ ἕνα χῶρο ἱερό. Μέσα σ’ ἕνα πολεμικὸ Μουσεῖο. Ἴσως δὲν εἶναι τυχαῖο, ποὺ σήμερα ἐπέλεξα νὰ σᾶς μιλήσω ὡς δασκάλα. Νὰ σᾶς κάνω ἐν δυνάμει μικροὺς μαθητές μου… … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατε Ἄκκρας κ. Γεώργιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας! Ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας! Σεβαστοὶ πατέρες! Ἀξιότιμε Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ! κύριε Ὑπουργέ, ἀξιότιμε κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως, τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ διαφόρων κομμάτων! πρέσβεις καὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι φίλων χωρῶν! … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπραγματοποιήθη καὶ ἐφέτος ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωσίς μας μὲ πραγματικὴ κοσμοπλημμῦραν, παρὰ τὴν κακοκαιρίαν καὶ τὰς ἀπεργίας τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς. Ἐγέμισεν ἡ μεγάλη αἴθουσα (ὅλα τὰ καθίσματα καὶ ἐπὶ πλέον μέχρι τὸ μέσον ὄρθιοι), καθὼς καὶ ὁ μεγάλος προθάλαμος. Πρὸς … Συνεχίζεται