ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

Εἰς τὰ χείλη ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων εὑρίσκεται ἡ ἐρώτησις : «Tὶ γίνεται μὲ τὸ Τάμα;». Εἰς τὰς σελίδας ποὺ ἀκολουθοῦν ἀναλύομεν τὰ τελευταῖα γεγονότα. Ἑκατοντάδας συγχαρητηρίους ἐπιστολὰς φορέων καὶ προσωπικοτήτων καὶ ἐπαινετικὰ δημοσιεύματα ἀδυνατοῦμεν, λόγῳ μεγίστης στενότητος χώρου, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΜΙΚΡΑ ΣΟΦΑ – ΡΗΤΑ

«Οἵα ἤω, ὦ υἱέ, ἀεὶ εἶ» = Ὅπως ἡ αὐγὴ υἱέ μου νὰ εἶσαι πάντα! (Οὔτε ἕν σύμφωνον. Εἰς καμίαν ἄλλην γλῶσσαν δὲν ἠμπορεῖ νὰ συμβῇ αὐτό). Πολέμιον ἀνθρώποις αὐτοὶ ἑαυτοῖς. (Ὁ ἐχθρὸς τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ ἑαυτός των) Ἀνάχαρσις … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Ο ΚΩΔΙΞ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Μάϊος 1965) Τὸν Μάιον τοῦ 1965 εἰς τὰς Ἀθήνας μὲ τὴν παρουσίαν τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Δημοσίων Σχέσεων, ἐψηφίσθη ὁ Κῶδιξ τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπέχει τὴν θέσιν τοῦ χάρτου τῆς Ἠθικῆς ἢ τὸν Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσίων Σχέσεων, μὲ πλήρη σεβασμὸν εἰς τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

  1.Ὑπεύθυνοι; Ναί. Ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι. Ποῖοι ὡμίλουν διὰ τὴν δῆθεν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν καὶ τὴν καταστολὴν τῶν Ταλιμπάν, Ἀλκάϊντα καὶ τὸν δῆθεν δημοκρατισμὸν τῆς Συρίας καὶ ποῖοι ἐχρημοτοδότουν τοὺς ἐπιτηδείους, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὸ Ἀραβικὸν χάος μὲ τόσα ἀθῶα θύματα ; … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΠΟΤΕ ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΙ …ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

24.4.2015 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ ἄς ἀγωνισθῶμεν, ποτὲ καὶ πουθενὰ Γενοκτονίαι, εἰσβολαὶ ἀλλοφύλων καὶ κατακτητικοὶ πόλεμοι. 1. Γενοκτονία εἶναι ἕν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων διαπραττόμενον ἔγκλημα ἀποβλέπον εἰς τὴν συστηματικὴν καὶ μὲ κάθε μέσον προσπάθειαν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Ὁ θρυλικὸς ἀρχηγὸς καὶ ἥρωας τῆς Εὐβοίας κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ὑπὸ Ἀντωνίου Εὐαγγέλου Ἀντωνίου – Ἀρβανίτου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν καὶ Προέδρου ΠΕΦΙΠ (Πανελληνίας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων) 1.Μὲ μεγίστους κόπους καὶ ἐργασίαν, ποὺ εἶχεν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Νοσηλεία στὸ νοσοκομεῖο ἢ στὸ σπίτι ;

Παύλου Κ. Τούτουζα Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.) Οἱ καρδιοπάθειες συνήθως εἶναι περιπατητικές, οἱ πάσχοντες συχνὰ ἐργάζονται. Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τοὺς παράγοντες κινδύνου, τὴν ὑπέρτασι, τὸ διαβήτῃ, τὴν ὑπερχοληστεριναιμία. Μὲ ἕνα ἢ περισσοτέρους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ (23.5.1996)

  Τόσον κατὰ τὸν 20ον ὅσον καὶ κατὰ τὸν 21ον αἰῶνα, ἰδίως τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀναδεικνύονται πολλοὶ Νεομάρτυρες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἰδίᾳ εἰς τὴν Ἀνατολήν. Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (γεννηθεὶς τὴν 23ην Μαΐου 1977 πλησίον τῆς Μόσχας) εἶχε βαπτισθῆ κατά … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63 – ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1. Ἐπειδὴ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σήμερα ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ φελλοί, αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ φορεῖς μας: Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  ΑΡΟΑΝΙΑ 23.5.2015 Μὲ μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτή. Ἡ χορωδία «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός» ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτην κ. Βασ. Καλογερόπουλον καὶ ὁ ἐκ Πειραιῶς δικηγόρος/συγγραφεὺς κ. Χαρ. Ἄνδραλην εὔφρανον τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Εἰς τοὺς ἑκατοντάδας προσκυνητὰς … Συνεχίζεται