Εθνική Παλιγγενεσία Αθλοθέτηση για το Τάμα του Έθνους Ταινία Ιατρού Νικηφόρου Καπράνου Οι Ένδοξοι Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας Εκδήλωσις Κέντρου Ελληνικοῦ Πολιτισμού Μόσχας Σάββατον 25.3.2023 Ώρα 17.00 25.3.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

«ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΑΛΛΗ»   Ὁλοκληρώνοντας τὶς Ἐκδηλώσεις διὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία,   Α) κλείνομε τὴν σειρὰ τῶν ταινιῶν γιὰ τὰ Ἔπαθλα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὸ Video τοῦ σπουδαίου ἰατροῦ, … Συνεχίζεται