21η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    21.3.2023 21 Τ Ἰακώβου ὁσ. ὁμολογ. Ἐπισκόπου, Θωμᾶ Α΄Πατρ. Κων/πόλεως (610), Βηρίλλου ἐπ. Κατάνης μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, Δομνίνου & Φιλήμονος Ρωμαίων μ., Σεραπίωνος Σιδωνίου, Μιχαὴλ νεομ. Ἀγράφων (1544) (ἑορτάζει καὶ τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου), Σεραφεὶμ ὁσ. Ρώσου (1949). … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 20η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    20.3.2023   20 Δ Ἀλεξανδρίας – Εὐφημίας – Εὐφρασίας – Ἰουλιανῆς – Θεοδοσίας – Κλαυδίας & Ματρώνης ἐξ Ἀμισοῦ Καππαδοκίας μ. (303), τῶν Ἁγ. ἀββάδων Μαύρων ἐν Μονῇ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων μ. (7ος αἰ.), Ἀκύλα τοῦ Ἐπάρχου μ., Ἐμμανουὴλ μ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 19η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    19.3.2023 19 Κ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ), Χρυσάνθου & Δαρείας τῆς Ἀθηναίας συζύγου αὐτοῦ μ. (283), Κλαυδίου (ἀρχικῶς βασανιστοῦ τῶν Χρυσάνθου  & Δαρείας & Ἱλαρίας συζὐγου & τῶν τέκνων Ἰάσονος & Μαύρου (3ος αἰ), Παγχαρίου ἐκ Γερμανίας μ. (305), Διοδώρου & … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 18η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    18.3.2023 18 Σ Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων (386), τῶν Ἁγ. Μυρίων μ. (300), Εὐκαρπίωνος – Τροφίμου & τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων (300), Ἀνανίου θαυμ., Ἐδουάρδου βασιλέως. Ἀγγλίας (978), Κυρίλλου ἐπ. Ἀστραχάν Ρωσίας (1576). ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321