Εορτολόγιο 26η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    26.3.2023 Κ 26 +Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου Κλίμακος) Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Τῶν ἐν Γοτθίᾳ ἱερομ. Βαθούση & Οὐίρκα & τῶν 2 αὐτοῦ υἱῶν & 3 θυγατέρων& τῶν σὺν αὐτοῖς 14 ἀνδρῶν : Ἀβίππα – Ἀγγία – Ἀγιᾶ -Ἀρπύλα ὁσ. – … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    25.3.2023 Σ 25 +ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (κατάλυσις ἰχθύος) (Κρινιοῦς) ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Σύναξις Παναγίας τῆς Μεγαλόχαρης Τήνου, Σύναξις  Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου ἐν τῷ Ὄρει  Σινᾶ, Ἐφραίμ, Ἱερεμίου, Γεωργίου, Ἰωάννου, Χαρίτωνος, Ἀττικοῦ  καὶ Γρηγορίου, πνευματικῶν μαθητῶν τοῦ Ἁγίου  Ἱερομάρτυρος  Χριστοφόρου Πατριάρχου Ἀντιοχείας (21 Μαΐου), Ταμοὺν τοῦ “ἐγκλείστου” Ἀντιοχείας, Σεννουφίου ὁσ.τοῦ “σημειοφόρου”, Θεοδοσίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 24η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                       24.3.2023 24 Π +Δ΄ Χαιρετισμοί, Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ὀκτὼ (8) Μαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (4ος αί.) Ἀρτέμωνος ἐπ. Σελευκείας Πισιδίας μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἀρτέμωνος πρεσβ. Λαοδικείας (3ος αἰ.), Ρωμύλου & Σεκούνδου αὐταδέλφων μ.ἐν Μαυριτανίᾳ Ἀφρικῆς, Ζαχαρίου ὁσ., … Συνεχίζεται