Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Α΄Χαιρετισμοί. Χρόνος Περισκέψεων Μακρυά από Αμαρτωλές Ημέρες Αργιών Γιώργος Κοινούσης Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια…3.3.2023

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0

  https://www.youtube.com/watch?v=f–Hk4MgHWtA&t=9s   3.3.2023 «ἕξ ἡμέρας δεῖ ἐργάζεσθαι τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ Σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου…»   Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ὁρίζει καὶ καθορίζει ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἐργαζώμεθα τὸ ὀλιγώτερον ἕξ ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα!!!!!!!!!! Διότι ἐνδιαμέσως … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 5η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                  5.3.2023

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον | 0

    5 Κ + Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Μνήμη πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων & θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, Κόνωνος ὁσ. τοῦ Ἰσαύρου (1ος αἰ.) καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Νέστορος μ., Θεοφίλου Ἱερομ. Ἐπισκόπου Καισαρείας (2ος αἰ.), Κόνωνος μ. τοῦ κηπουροῦ (3ος αἰ.), Ἀρχελάου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 4η Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     4.3.2023 4 Σ + Τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος Ἁγίου Θεοδώρου Τύρωνος (4ος αἰ.) {ἑορτάζει 43 ἡμέρες πρὸ τοῦ Ἁγίου Πάσχα} Γερασίμου ὁσ. Ἰορδανίτου (475),  Παύλου & Ἰουλιανῆς αύταδέλφων μ. καὶ τῶν δημίων αὐτῶν, Ἀκακίου – Κοδράτου & Στρατονίκου μ. (273), Γρηγορίου ἐπ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 3η Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     3.3.2023 3 Π +Α’ Χαιρετισμοί,  Θεοδωρήτου πρεσβυτέρου Ἀντιοχείας Ἱερομάρτυρος ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (4ος αἰ.) – Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου (ἑορτάζει τὴν 22αν Μαΐου) μ. (308),     Ζήνωνος & Ζωΐλου ὁσ., Πιαμοὺν ὁσ. παρθ. ἐξ Αἰγύπτου (4ος αἰ.) Ἀλεξάνδρας ὁσ. ἐξ … Συνεχίζεται

Ή ταν ή επί τάς Γυναίκες Σπαρτιάτισσες Διά μία Καλύτερη Ελλάδα, Παράδειγμα προς Μίμησιν και η Μάχη των Τεμπών (Όλεθρος και Συμφορά)

    2.3.2023     Παγκόσμιο μυστήριο καὶ φαινόμενο ἡ μοναδικὴ ὀντότης τῶν Σπαρτιατισσῶν γυναικῶν στὴν ἀρχαιότητα.   Ἐπαινεῖται ἀπὸ πολλούς, κατηγορήθηκε ἀπὸ κάποιους, ἔγινε ἀντικείμενο μιμήσεως ἀπὸ πολλούς.   Παρ’ὅτι διαβιοῦσε εἰς μία κοινωνία συλλογικότητος, διεκρίνετο μὲ τὴν ἀξία … Συνεχίζεται