Πλησιάζοντας την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας Πανηγυρική Εκδήλωσις της International Hellenic Association Αγία Μαρίας Μεθυμοπούλα εκ Κρήτης (Νεομάρτυς 1.5.1826) Ταινία από τις επιλαχούσες στην Αθλοθέτηση του Τάματος του Έθνους 23.3.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Πλημμυρισμένοι ἐθνικὴ συγκίνησιν ἀνακοινώνομε τὴν πολὺ σπουδαία ἐκδήλωσιν τοῦ Ὀργανισμοῦ διὰ τὴν Διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ τῆς International Hellenic Association (Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωσις) τὴν 23ην Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 20.00 (Ἑλλάδος) εἰς τὸν Σύνδεσμον:   https://www.facebook.com/International–Hellenic–Association–IHA-266450294247830   Ἐπίσης εἰς τὴν σειρὰν παρουσιάσεως τῶν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 23η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                      23.3.2023 23 Π Νίκωνος ἱερομαρτ. Σικελίας & τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ (251), Δομετίου μ. (4ος αἰ.), Ἐφραὶμ ὁσ. τοῦ ἐν Κιέβῳ (13ος αἰ.), Θεοδοσίου τοῦ Ρώσου Θαυματουργοῦ, Νίκωνος καθηγουμένου Λαύρας τῶν Σπηλαίων Κιέβου (1088), Βασιανοῦ Ρώσου Ἐπ΄Ροστώφ (1481), Λουκᾶ ἐξ Ἀδριανουπόλεως Ἀνατολικῆς … Συνεχίζεται