ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 85 «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Φωτεινή Γραμμή | 0

    10.3.2023   Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν σκορπᾷ ἄπλετον φῶς παντοῦ, ἐπαινοῦσα τὸ καλὸν καὶ στυλιτεύουσα τὸ κακόν,  ὁποθενδήποτε καὶ ἂν προέρχεται, ἐφαρμόζουσα το χρυσοστόμιον ρητόν: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»!!!!!!!!  … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 12η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών             12.3.2023

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12 Κ +Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ (1360),  Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ τῆς Συγριανῆς (818), Γρηγορίου πάπα Ρώμης τοῦ Διαλόγου (604), Φινεὲς Δικαίου (1430 π.Χ.), Ἀαρὼν Προφήτου (1270 π.Χ.), τῶν Ἁγ. 9 μ. ἐν Περσίδι, Συμεὼν τοῦ εὐλαβοῦς (10ος αἰ.), Λαυρεντίου μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 11η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                    11.3.2023 11 Σ Σωφρονίου Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων (638), Πιονίου & Σαβίνας μ. (3ος αἰ.), Θαλοῦ & Τροφίμου μ. Λαοδικείας (3ος αἰ.), Ἡρακλέους & Ζωσιμᾶ μ. ἐν Καρθαγένη Ἀφρικῆς, τῶν Ἁγ. μ. ἐν Συρίᾳ (4ος αἰ.), Γεωργίου Σιναΐτου ὁσ. (6ος αἰ.), Εὐλογίου Ἱερομ. Καρδούης … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 10η  Μαρτίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                        10.3.2023 10 Π +Β’ Χαιρετισμοί, Κοδράτου & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀνεκτοῦ – Διονυσίου – Κρήσκου – Κυπριανοῦ & Παύλου τῶν ἐν Κορίνθω μ. (251), Ἀναστασίας πατρικίας ὁσ. (6ος αἰ.), Μαρκιανοῦ μ., Ἀγάθωνος ὁσ.ἐκ Συρίας, Ἰωάννου ὁσ. ἐκ Γεωργίας (10ος αἰ.) Μιχαὴλ … Συνεχίζεται