ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 79-ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7.7.2019

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

5.7.2019

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε:
«…πάντα πρέπει νὰ ψηφίζουμε μὲ δύο κριτήρια:

α) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ ὁ ὑποψήφιος τὸν Θεὸ καὶ εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας!!!!!…..
καὶ
β) Μὲ τὸ πόσο ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα καὶ ἀποβλέπει στὸ γενικὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ ὄχι στὸ δικό του συμφέρον!!!!!…..

Ἐὰν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο ἄλλο κριτήριο, ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὰ τὰ δύο, τότε κινεῖται ἰδιοτελῶς καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει χριστιανικό.· Ἀργότερα θὰ ἐπιτρέψῃ ἡ θεία δικαιοσύνη νὰ τὰ πληρώσῃ…».

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

1.Διὰ μία ἀκόμη φορὰ τονίζομε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ καὶ
Η ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΩΦΕΛΕΙΜΟΝ!!!!….

Διαφορετικῶς, μὲ τὴν μακροχρόνια θεραπεία εἰσέρχεσαι εἰς τὸ νοσοκομεῖο μὲ μία ἀσθένεια καὶ φεύγεις μὲ δέκα, ἄν προλάβῃς, ἤ διὰ τὰς αἰωνίους μονάς!!!!!…..

Ἐμεῖς δὲν ἀντιστρατευόμεθα κανένα ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸ καὶ ὑπηρετεῖ τὴν Ἑλλάδα, εἰς οἱονδήποτε κόμμα καὶ ἄν ἀνήκει!!!!!…..

2. Ἐπειδὴ τὰ τελευταῖα ἔτη μᾶς εἶχαν ἀφιονίσει καὶ ἀπὸ συνήθεια ἤ καὶ ἀπὸ ἀγανάκτησιν ἐψηφίζαμε ἀθέους, ἀμοραλιστάς, ἀπάτριδας, μυκτηριστάς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων, ἀντιχρίστους σιωνιστάς – μασώνους καὶ ἀντιχρίστους μαρξιστάς, κατηντήσαμε, ὅπου κατηντήσαμε.

3. Τονίζομε καὶ πάλι κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν πρέπει νὰ δαιροῦμε ἀλλὰ ὅτι πρέπει νὰ ἑνώνωμε. Νὰ μὴ κομματιάζωμε. Ὅλοι ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε, ὅσοι ὁμολογοῦμε Ἰησοῦν καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν!!!!!…..

Ἄν δέ, ὑπάρχουν μερικοὶ παθιασμένοι ὑπὲρ κάποιου κόμματος καὶ ἐπιμένουν πρὸς τοῦτο, καὶ πάλι ἄς μὴ βεβηλώνεται ὁ Τίμιος Σταυρός, θέτοντες αὐτὸν εἰς ὀνόματα ἀθέων, ἀπίστων, ἀντιχρίστων!!!!!……
Ἄν δὲν βρίσκουν ἕνα ἄξιον ὄνομα, τότε ἄς ρίξουν τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ κόμματος ποὺ νοσταλγοῦν, χωρὶς σταυρόν.

4. Ὅλα αὐτά, ἐφ’ ὅσον δὲν γίνουν συναλλαγὲς καὶ καλπονοθεῖες!!!!!……

5.Εἴθε νὰ ἑνώνοντο καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀγαθὲς προθέσεις, νὰ ἐσχημάτιζαν ἕνα πυρήνα, ἀφήνοντες εἰς τὴν ἄκρη τὸν ἄμετρον ἐγωισμὸν τοῦ «ἀρχηγοῦ», ὥστε νὰ ἐδημιουργοῦντο συνθῆκες ἑνότητος αὐτῶν καὶ δημιουργίας ἀξιόμαχου συνασπισμοῦ, διὰ νὰ διεκδικήσῃ τὴν θέσιν τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον!!!!!……

Μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας διακηρύττομε πρὸς ὅλους: «κάτω τὰ βρώμικα, ἄθεα, ἀπάνθρωπα, ἀντεθνικὰ καὶ ἀνήθικα χέρια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων!!!!!..… Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀποδομοῦνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ πληγώνωνται ἡ Ἑλλάδα μας καὶ οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐχύθησαν τεράστιοι ποταμοὶ αἵματος…»!!!!!…..
*https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/εθνικεσ-εκλογεσ-2019-5-7-2019-ὁ-ἅγιος-παΐσιο/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *